26.03.2021

Grad Pula mladima olakšava put do prve nekretnine

Izmjena Odluke o sufinanciranju kamate stambenih kreditausvojena u ožujku ove godine, a kojom Grad Pula- Pola sufinancira kamate na stambene kredite za kupnju prve nekretnine i za aktivnosti koje se odnose na poboljšanje stambenih uvjeta, bila je tema današnje konferencije za medije koju je u pulskoj Komunalnoj palači održala zamjenica gradonačelnika Elena Puh Belci sa suradnicima.

„Pula je pozicionirana na samom vrhu liste gradova poželjnih za život i to nas obvezuje da promišljamo stambenu politiku koja će našim mladim sugrađanima pomoći u rješavanju stambenog pitanja. Postojeću Odluku o sufinanciranju kamate prilikom kupnje prve nekretnine na području Grada Pule sada smo doradili  te su proširene mogućnosti za uključivanje u subvencioniranje. Sufinanciranje kamate na stambene kredite, osim za kupnju prve nekretnine kako je to do sada bilo regulirano, sada se proširuje i na aktivnosti koje se odnose na poboljšanje stambenih uvjeta – primjerice za dogradnju ili nadogradnju nekretnine“ rekla je zamjenica gradonačelnika Puh Belci.

„Ova je Odluka donesena na temelju sugestija naših građana koje smo uvažili te je za provedbu u Proračunu Grada Pule osiguran iznos od 500.000,00 kuna. U uvjetima otežanog življenja u vrijeme pandemije ovo je mjera koja će pomoći većem broju naših mladih sugrađana da dugoročno riješe svoje stambeno pitanje“ istaknula je Puh Belci.

Pomoćnica pročelnice za društvene djelatnosti Grada Pule Irena Peruško osvrnula se na  ključne izmjene Odluke rekavši da pravo na sufinanciranje kamate ima osoba koja ispunjava slijedeće uvjete: da u trenutku podnošenja prvog zahtjeva po javnom pozivu nije starija od 40 godina; da ima prebivalište na području Grada Pule ukupno najmanje 10 godina; da nema u vlasništvu nekretninu odnosno da bračni odnosno izvanbračni drug, te članovi domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju u vlasništvu nekretninu te da je to podnositelju zahtjeva prva nekretnina za koju se traži sufinanciranje kao i da ostali članovi domaćinstva nemaju u vlasništvu nekretninu uvjetnu za stanovanje; da je Zaključen Ugovor o stambenom kreditu s kreditnom institucijomi da nema dugovanja prema proračunu Grada Pule.

Sufinanciranje kamate stambenog kredita odobrit će se za kredit koji ne prelazi 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke. Sredstva se odobravaju u visini od 50 posto kamate anuiteta prema otplatnom planu zaključenog ugovora o stambenom kreditu, a maksimalno do 18.000,00 kuna odnosno u maksimalnom iznosu do 1.500,00 kuna mjesečno po odobrenom zahtjevu, za maksimalno pet godina otplate kredita.

Više informacija o kriterijima i postupku prijave možete doznati na službenim web stranicama Grada Pule www.pula.hru rubrici Natječaji i nadmetanja.