09.04.2021

Privremena regulacija prometa na dijelu Kavrerskog puta i Ulice Špiljevac

Trgovačkom društvu Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. Zagreb odobreno je izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste (kolnik) i uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu Ulice Špiljevac i Kavrerskog puta, na k.č. br. 4238/9 i 3921/2, k.o. Pula, radi izgradnje priključka na elektroničku komunikacijsku mrežu HT-a.

Radovi, koje izvodi istoimeno trgovačko društvo, se sukladno rješenju planiraju okončati do 14. travnja 2021.godine.

Za vrijeme izvođenja istih na snazi će biti privremena regulacija prometa te se mole svi sudionici u prometu na dodatni oprez i poštivanje prometne signalizacije.