10.04.2021

Miletić na sastanku s Lovačkim savezom Istarske županije: Zajedno ćemo riješiti problem šteta od divljači u prometu i poljoprivredi

POREČ – Kandidat IDS-a za istarskog župana Boris Miletić danas je u prostorijama Lovačkog saveza Istarske županije održao sastanak s članovima Izvršnog i Nadzornog odbora saveza, s kojima je razgovarao o perspektivama razvoja ove društveno korisne djelatnosti.

Lov je djelatnost od posebnog društvenog interesa i značaja, naglasili su predstavnici Lovačkog saveza, jer, osim što je u skladu s načelima ekološke ravnoteže i održivog razvoja, ima ključnu ulogu u uzgoju, zaštiti i korištenju divljih životinja, kao i očuvanju uvjeta staništa.

Miletić se zahvalio predstavnicima Lovačkog saveza na svemu što čine za očuvanje prirode i ekološke ravnoteže u Istri, kao i za sprječavanje štete od divljači nastale na prometnicama i u poljoprivredi. – Istra je biološki iznimno raznovrsna regija, sa dobro očuvanim šumskim cjelinama i selidbenim putovima životinja, a to dugujemo dosljednim politikama županije, te, naravno, i našim vrijednim lovcima!, kazao je Miletić.  

Predsjednik Saveza Graciano Prekalj zahvalio se Istarskoj županiji i resornom Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo na dosadašnjoj odličnoj suradnji kao i razumijevanju za sve programe i aktivnosti koje su prepoznali za dobrobit lovstva i šire društvene zajednice koje se financijski podupiralo.

Na sastanku se govorilo i o problemu naleta vozila na divljač i štete koje su lovačka društva morala platiti, zbog koje je pojedinim lovačkim društvima prijetio stečaj. Štete od divljači nastale na prometnicama prije sklapanja nacionalne police 2018.  i dalje su problem koji najviše opterećuje lovačka društva jer su sudske presude uglavnom na štetu lovaca. Gomilanjem presuda na štetu lovačkih društava, za “stare“ štete nastale prije sklapanja nacionalne police bile su okidač da se mora hitno nešto poduzeti.

– Danas se taj problem rješava uz veliku pomoć Istarske županije, ali i angažmanu svih 38 lovačkih društava u Istri, kazao je Prekalj koji smatra da „ne bi bilo pomaka da nije bilo razumijevanja i dobre volje Istarske županije i resornog Upravnog odjela za poljoprivredu koji su u iznosu od 500.000,00 kn za 2020. i 400.000,00 kn za 2021. iz proračuna sudjelovali u rješavanju šteta od divljači. Ne smije se zaboraviti ni solidarnost lovačkih društava koja su solidarno uplatila 500.000.,00 kn namjenskih sredstava za podmirenje dijela iznosa iz Sporazuma sa Croatia osiguranjem i ostalim osiguravajućim društvima, naglasio je Prekalj.

Kandidat za istarskog župana poručio je da „samo zajedničkim pristupom možemo riješiti problem šteta u prometu od divljači i u poljoprivredi“. – Iznimno mi je drago što smo i po tom pitanju pokazali što znači istarska solidarnost i zajedništvo, napomenuo je Miletić zaključivši da „dobra organizacija i funkcioniranje lovstva u Istri zasigurno zavisi i o upravnim nadležnostima Istarske županije putem koje ćemo i nadalje pomoći realizaciji postojećih kao i novih programa naših lovačkih saveza u Istri!“