13.04.2021

U naselju Kacana u tijeku radovi na uređenje novoga dječjeg igrališta

U naselju Kacana ovih su dana u tijeku radovi na uređenju novoga dječjeg igrališta. Prvo uređeno dječje igralište na području naselja Kacana biti će opremljeno dječjim igralima, klupama, košem za otpadke a biti će i osvijeljeno putem sustava javne rasvjete. Investitor radova je Grad Vodnjan – Dignano. Novo dječje igralište biti će ograđeno, a zbog njegove lokacije koja se nalazi u blizini prometnice na samom ulazu u naselje Kacana, biti će izrađen elaborat sa novim prometnim rješenje u svrhu usporavanja prometa na tom dijelu.