16.04.2021

Privremena regulacija prometa na dijelu Ulice Croatia

Temeljem zahtjeva HEP – Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Elektroistra Pula za izdavanje odobrenja za izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste i uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu Ulice Croatia, u svrhu izgradnje priključka na elektroenergetsku distribucijsku mrežu za stambenu građevinu, Grad Pula izdao je rješenje kojim se isto odobrava za razdoblje od 19. do 30. travnja 2021. godine.

 Radove će izvoditi trgovačko društvo Roveria usluge d.o.o..

 Mole se svi sudionici u prometu na dodatni oprez i poštivanje privremene regulacije prometa koja će za vrijeme izvođenja radova biti na snazi.