20.04.2021

Ferić: „Vrijeme je za FER Istru jednakih šansi, vrijeme je za FER kulturu i zato ću vratiti kulturu kulturnjacima!“

Danas su Danijel Ferić, kandidat za župana te Valdi Gobo, vijećnik u gradskom vijeću Labina i kandidat za gradonačelnika Labina i njegova zamjenica Katarina Filipović održali konferenciju za novinare gdje se govorilo o kulturi u Istri te o labinskim razvojnim projektima.

Uvodno se Ferić osvrnuo na sramotno saznanje o onemogućavanju uporabe talijanskog jezika vijećniku Maurizio Zennaru u gradskom vijeću dvojezičnog Poreča (Parenzo) i osudio izostanak reakcije predsjednika IDS-a Borisa Miletića i v.d. istarskog župana Fabrzia Radina te izrazio nadu da će budući porečki gradonačelnik onemogućiti stečena prava talijanske nacionalne manjine u Poreču.

Govoreći o kulturi istaknuo je da se kroz županijski proračun težak 1,6 milijardi kuna financira i 4 muzeja i kulturnih institucija – Etnografski muzej Istre, Muzej suvremene umjetnosti Istre, Povijesni i pomorski muzej Istre i Istarska kulturna agencija. „Nije tajna da su kulturni djelatnici u Istri nezadovoljni činjenicom da županijsku kulturu vodi više od desetljeća profesionalni političar. IDS-ova politika je utjecala i na činjenicu da je istarska kulturna, odnosno suvremeno-umjetnička scena ovih dana i službeno izgubila važan izložbeni prostor – kultni MMC Luka u Puli koji je donedavno u samom centru grada akterima nezavisne scene nudio mogućnost za postavljanje velikih, kompleksnih izložbi. Uz činjenicu da se o županijskim javnim ustanovama u kulturi uopće na raspravlja na županijskoj skupštini brojne su primjedbe i na netransparentan način dodjele sredstava za javne potrebe u kulturi. Rezultati javnog natječaja za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2021. ove godine objavljeni su u jeku kampanje za nadolazeće lokalne izbore. S obzirom na razgranatu mrežu pogodovanja koja je zaštitni znak IDS-ove vladavine, inzistiranje na transparentnosti pri dodjeli javnih sredstava s razlogom motivira pretpostavka da bi se nekoga moglo zateći s rukama u pekmezu. Objava obrazloženja odluka kojima se kroje programi javnih potreba u kulturi Istarske županije trebala bi, između ostalog, služiti i podizanju kvalitete te usmjeravanju projekata općenito. Upravo zato, kako se sredstva ne bi dodjeljivala isključimo podobnima, težiti ću izvrsnosti u programima gdje će prostor dobiti i neinstitucionalne ustanove u kulturi. Jadnom riječju vratiti ću kulturu kulturnjacima!

Cilj mi je unaprijediti rad ustanova u kulturi i povećati njihovu transparentnost, kao i unaprijediti neinstitucionalni kulturni sektor. Unaprijediti nakladničku djelatnost u Istri te izgraditi novu kulturnu infrastrukturu. Cilj mi je i učinkovitije upravljati kulturnom infrastrukturom, ustanovama i projektima te povećati interes javnosti za kulturnu baštinu. Nedopustivo je da Istra nema aktualnu Istarsku kulturnu strategiju, stoga ćemo napraviti novu za razdoblje do 2027. godine strategiju usklađenu s višegodišnjim financijskim okvirom EU kako bi se mogla povući sredstva iz EU fondova za projekte u kulturi.“

Prije govora Valdija Goba, Ferić se osvrnuo i na aktualne projekte s Labinštine, u ingerenciji županije, za koje će se založiti kao župan – „županija će se aktivno uključiti u sanaciju otvorenog fekalnog kanala koji prolazi centrom Raše, u izgradnju novog lukobrana u Rapcu te u pojačanju cestogradnju na Labinštini“ – istaknuo je Ferić.  

Govoreći o labinskim temama, Valdi Gobo je istaknuo ulogu i značaj mjesnih odbora. „Novac koji građani uplate u Grad Labin kroz komunalnu naknade, vratiti će se u 50%-tnom iznosu u proračun mjesnog odbora da građani sami putem mjesnih odbora odlučuju o prioritetima. Nadalje, bitna nam je izrada sveobuhvatnog projekta da  naslijeđena stoljetna kulturna baština rudarenja pretvori Grad Labin u novu turističku prepoznatljivu destinaciju, turistički brend od koje će grad i građani u konačnici imati veliku financijsku dobit. Sve državne, županijske i lokalne institucije koje djeluju u Starom Gradu zbog neadekvatnosti planiramo izmjestiti u Podlabin. Također, smanjit ćemo komunalni doprinos za građane koji imaju preko 25 godina prebivališta na području Grada Labina za izgradnju obiteljske kuće za stanovanje. To je promjena u koju vjerujemo zato što život ne može da čeka. Učinimo da Labin postane još bolje mjesto za življenje.“ – zaključio je Gobo.