21.04.2021

Nezavisna lista Filipa Zoričića predstavila je temu poduzetništvo

Tim: Anja Ademi, Frane Milat, Vladimir Jurišić, Selma Ibrišagić, Lucija Matika, Ivana Mohorović, Nikola Zgonjanin, Ivna Bevanda, Davor Baljak

Poslovne zone i poduzetnički centri

Sa svrhom osnivanja, razvoja i poticanja poduzetništva prostornim planom ćemo definirati poslovne zone koje će biti infrastrukturno opremljene, lokacijski konkurentne i koje će se nalaziti unutar poticajnog poduzetničkog okruženja.

Osnovati ćemo i poduzetničke centre s ciljem generiranja malih tvrtki na temelju inovacijskih ili poduzetničkih projekata koji se razvijaju u samom centru.

Poslovna zona male brodogradnje

Predlažemo osnivanje Poslovne zone za malu brodogradnju koja će biti definirana prostornim planom, a namijenjena je zajedničkom korištenju vlasnika malih i srednjih poduzeća koji u toj zoni obavljaju djelatnosti vezane uz more i kojima je potrebno biti uz more.

Zajedničkim korištenjem prostora i infrastrukture, poduzećima će biti omogućena racionalizacija poslovanja, povećanje proizvodnih kapaciteta te povezivanje s drugim poslovnim subjektima koji posluju u zoni.

U toj zoni želimo dati naglasak na razvoj sustava i tehnologija koji prate najviše ekološke standarde, u smislu zaštite mora, vode, zraka uz dovođenje novih tehnologija i uvođenje svjetskih standarda u procesu proizvodnje.

Poslovna zona za proizvodnju, usluge i trgovinu

Provođenje urbanističkog plana uređenja „Istočna poslovna zona“ s naglaskom na poslovno-proizvodnu namjenu tj. industrijsko-zanatsku namjenu gdje bi poduzetnici mogli poslovati uz povoljnije uvjete.

Razvojni park Valelunga/Valellunga – centar inovacija

Predlažemo osnivanje Razvojnog parka kako bi se osigurao intergralni sustav prostora, stručnjaka, infrastrukture i usluga koji bi bili fokusirani na razvoj novih gospodarskih aktivnosti temeljenih na  novim tehnologijama. Uspostavili bi i centar za inovativna poduzeća te unaprjeđenje postojećih inovativnih poduzeća. Koncept se temelji na stavaranju tehnološkog središta, smart city&living uz visokokvalitetnu infrastrukturu.

Diverzifikacija financiranja za start-upove i mala i srednja poduzeća

U cilju jačanja investicijske i poduzetničke klime Grad Pula može preuzeti inicijativu i djelovati u smislu diverzifikacije mogućnosti financiranja kako bi se potaknula dugoročna ulaganja malih i srednjih poduzetnika, rast i ulazak novih tvrtki. Razviti financiranje vlasničkim kapitalom, definirati proračun za subvencionirane zajmove i direktna gradska ulaganja u poduzeća.

Poboljšat ćemo obrazovanje o poduzetništvu i financijskoj pismenosti, uključujući mentorstvo i podučavanje, posebno među ženama i mladima

Grad Pula će aktivno sudjelovati u promociji i izgradnji sustava poduzetničkog obrazovanja, u razvoju poduzetničke kulture, promicanju inovativnosti i kreativnosti

Gradski prostori u službi obrtnika i poduzetnika

Ideja je da se u poticajnom okruženju osmisle i razvijaju tradicionalni i umjetnički obrti te mali i srednji poduzetnici.