26.04.2021

Ferić: „Socijaldemokratske, energetske i zelene politike koje promoviramo u lokalnim sredinama gdje smo dobili povjerenje građana, podižu standard građana i građanki, u tim se sredinama bolje živi.“

„Kao župan inicirati ću izradu Istarskog energetskog i zelenog plana, a naše poslovno-industrijske zone koje treba poticati vidim kao inkubatore održivosti gospodarstva.“

Danas su Danijel Ferić, kandidat za župana i Antonella Degrassi kandidatkinja za zamjenicu župana te Goran Subotić, kandidat za gradonačelnika Rovinja i dr. Marija Blažina kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika Rovinja održali konferenciju za novinare gdje se govorilo o energetskoj i zelenoj tranziciji u Istri.

Uvodno se Danijel Ferić osvrnuo na ciljeve EU do 2020. godine – smanjenje emisija stakleničkih plinova za najmanje 20 %, povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora na najmanje 20 % potrošnje te ušteda energije od najmanje 20 %. Uz prethodno, sve zemlje EU-a morale su ostvariti i udio od 10 % energije iz obnovljivih izvora u prometnom sektoru. Iako nema egzaktnih pokazatelja da li su ostvareni zadani ciljevi, ali cilj do 2050. je još ambiciozniji – nema neto emisija stakleničkih plinova.

„Do sad smo pokazali i dokazali da socijaldemokratske, energetske i zelene politike koje promoviramo u lokalnim sredinama gdje smo dobili povjerenje građana, podižu standard građana i građanki, u tim se sredinama bolje živi. Sada ćemo napraviti novi iskorak. Kao župan, putem našeg upravnog odjela za održivi razvoj, inicirati ću izradu Istarskog energetskog i zelenog plana – naše strategije za postizanje održivosti gospodarstva koju ćemo kasnije realizirati u suradnji s gradovima i općinama. Upravo naše poslovno-industrijske zone vidim kao inkubatore održivog razvoja. To ćemo postići pretvaranjem klimatskih i ekoloških izazova u prilike u svim područjima politike i osiguravanjem pravedne i uključive tranzicije. Već smo puno govorili o održivom gospodarenju otpadom i njegovim problemima u Istri, ali kad govorimo o energetskoj tranziciji cilj su nam dugoročne strukturne promjene u energetskim sustavima, tj. prelazak na energiju iz obnovljivih izvora i energetska učinkovitost. Ciljevi energetskog i zelenog plana će biti predložiti konceptualna i tehnička rješenja za održivu potrošnju i dobavu energije, razviti napredne GIS karte kao rezultat mapiranja potencijala i tehnologija, mapiranje i valorizacija biopotencijala kao dio procesa energetskog planiranja naprednih energetskih sustava, procijeniti optimalne politike i akcijske planove s ciljem postizanja najvećeg udjela obnovljivih izvora energije, smanjenja emisija stakleničkih plinova, samo-dostatnosti proizvodnje. Energetska i zelena tranzicija temelji se na prilagodbi klimatskim promjenama i mitigaciji, odnosno suzbijanju klimatskih promjena. Oboje je moguće realizirati kroz dekarbonizaciju energetskog sektora i prijelaz na niskougljičnu ekonomiju.“ – istaknuo je Ferić.

 

O energetskoj tranziciji i zelenim politikama kroz tri strateška smjera na primjeru Rovinja govorila dr. Marija Blažina –

„1. Strateško usmjeravanje investicija ka razvoju rovinjske industrijske zone – energetska neutralnost u gradu Rovinj-Rovigno s obzirom na prostranost gospodarske zone i geografsko-klimatske značajke podneblja, može poprimiti proizvodnu dimenziju i pozicionirati grad među pionire zelene tranzicije. Ponuditi ćemo financijske olakšice u vidu smanjenog komunalnog doprinosa investitorima koji su spremni na otvaranje energetskih i proizvodnih pogona potpuno neovisnih o fosilnim gorivima te onih koji nude smanjenje emisija CO2 i alternativu fosilnim gorivima. Primjerice, postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, alternativnih energenata poput vodika, koji se smatra gorivom budućnosti, te sredstava za pohranu i prijenos električne energije.

  1. Smanjenje emisija CO2 u stanovanju – u zgradarstvu osim obnove fasada i stolarije i smanjenja gubitaka energije kroz lošu izolaciju, potrebno je uvoditi i energetsku samodostatnost objekata. Poticat ćemo standard gradnje zgrada gotovo nulte energije (Nearly Zero-Energy Buildings – nZEB) u kojima bi se vrlo niska potrošnja energije trebala osigurati uglavnom energijom iz obnovljivih izvora koja se proizvodi unutar zgrade ili u neposrednoj blizini zgrade. Poticati ćemo tehnička rješenja sinergije više sustava u dobivanju korisne energije kako bi se ostvario tehno-ekonomski optimum ulaganja i dobiti. Jedno od tehničkih optimalnih rješenja zgrada gotovo nulte energije je proizvodnja toplinske, rashladne i električne energije iz energije Sunčeva zračenja, koja je dostupna svim građanima, kroz ugradnju solarnih toplinskih kolektora i fotonaponskih sustava. Javni sektor mora kao primjer postaviti prije svega sebi jasan rok za postizanje energetske samoodrživosti i CO2 neutralnosti. Fasade i krovovi zgrada gdje god je moguće trebaju se pretvoriti u male proizvodne stanice za energiju, kako bi se ona trošila tamo gdje i nastaje.
  2. Smanjenje emisija CO2 u prometu – poticat ćemo korištenje električnih vozila u prometu i izgradit ćemo svu potrebnu infrastrukturu koja bi građanima omogućila brz i jednostavan prijelaz na električna vozila. Prije svega osigurat ćemo dovoljan broj brzih punionica električnih vozila. Ulaganjem u razvoj kvalitetne infrastrukture CO2-neutralnog javnog prijevoza kroz e-autobuse, e-shuttle-ove i drop-off električne bicikle rasteretit ćemo promet suvišnih osobnih vozila. Javni prijevoz mora biti energetski održiv, CO2 neutralan, po mogućnosti na električni pogon koji se opskrbljuje pomoću obnovljivih izvora energije. Uključit ćemo Rovinj u inicijativu razvoja javnog cestovnog prijevoza na vodikov pogon (EC Clean Vehicles Directive) i uvođenja brodskih linija također na vodikov pogon i omogućiti olakšice gospodarskim subjektima koji pokažu inicijativu za uvođenjem istog.“ – istaknula je dr. Marija Blažina.