26.04.2021

Sanja Radolović reagira na zatvaranje vrtića u Štinjanu.

Pula u srednjem vijeku s 1.050 kn izdvajanja gradske vlasti za dijete, u Umagu se izdvaja 3.000 kn

Nastavno na vijest o gašenju vrtića u Štinjanu, moram reagirati ne samo kao kandidatkinja SDP-a za gradonačelnicu Pule i predsjednica pulskog SDP-a nego kao i vjerujem i bilo koji građanin koji želi stati u obranu jedne od najranjivijih skupina u našem društvu, a to su djeca.

Kao da nije dovoljno što su po razini ulaganja u infrastrukturu tzv. rubni dijelovi grada poput Štinjana, Busolera, Valdebeka, Velog Vrha, Šikića i Škatara potpuno zapušteni, sada svjedočimo i gašenju jedne od predškolskih ustanova – privatnog vrtića kojeg je pohađalo svakodnevno gotovo 50-oro djece. Svi dobro znamo da su kvalitetna skrb o djetetu, sigurno i zdravo okruženje temelj za razvoj zdravog, sretnog i ispunjenog djeteta, a predškolski odgoj ima u tome odlučujuću ulogu.

Nažalost Grad Pula danas je samo figurativno „prijatelj djece“ na natpisima na tablama koje  stoje na ulazu u Pulu, ali stvarnost je daleko drugačija. Izdvajanja po djetetu u predškolskom odgoju u Puli iznose 1.050 kn, dok primjerice izdvajanja u Umagu iznose 3.000 kn. Standard koji ima Grad Pula po izdvajanju za djecu standard je srednjeg vijeka, a ne kako se vole hvaliti iz gradske uprave standard „Grada prijatelja djece“.

Istu sudbinu po pitanja smještaja djece vrtiće u Štinjanu, očekujem vrlo brzo u ostalim pulskim kvartovima, posebice u „rubnim dijelovima“ gradovima, odnosno prigradskim naseljima koje imaju manji broj vrtića, ali i kvartovima gdje živi veći broj naših sugrađana. Primjerice na Sv. Polikarpu Siplacu, u kvartu gdje živi gotovo 9.000 stanovnika 10 godina se obećavalo izgradnju vrtića, a aktualna gradska vlast nije zabila još ni jednu lopatu, a kamoli izgradila vrtić. Unatoč tome vrtićkih mjesta na tom području ima izuzetno malo stoga roditelji djecu moraju voditi u vrtiće u druge mjesne odbore, a na taj način ona zauzimaju mjesta djeci iz tih odbora.

Izgradnja novih dječjih vrtića, povećanje subvencije po djetetu s 1.050 na 3.000 kn, osiguranje adekvatnih materijalnih uvjeta za rad dječjih vrtića i osoba zaposlenih u njima te sufinanciranje  posebnih programa brige za djecu u popodnevnim satima, jer radni dan sve većeg broja roditelja ne završava u 16 sati moraju biti prioriteti u području predškolskog odgoja i obrazovanja u Puli.