29.04.2021

Elena Puh Belci: Moj cilj je transparentan grad i zadovoljni i uključeni građani!

 „Pula već sada ima jednu od najtransparentnijih gradskih uprava u Hrvatskoj i jedan je od gradova koji su otišli najdalje u digitalizaciji javne uprave. Sve procese koji ubrzavaju administraciju i koji dižu razinu transparentnosti u mom mandatu ćemo pojačati na maksimum!“, poručila je kandidatkinja IDS-a Elena Puh Belci na današnjoj konferenciji za medije na kojoj je predstavila programsku točku ‘Grad u službi građana!’

– Mnogi se na to područje ne bi niti osvrnuli. Rekli bi da nije dovoljno atraktivno za kampanju. Ali, kao što vidite, ja mislim upravo suprotno, naglasila je Puh Belci napomenuvši da je „riječ o izuzetno važnom poglavlju jer ono govori kako ćemo MI raditi, MI kao gradska uprava. Mi smo tu zbog građana, mi smo njihov servis i zato moramo biti brzi i 100% dostupni i transparentni! Građani na to imaju pravo i mi im to moramo isporučiti!“ 

Grad Pula je dobitnik brojnih priznanja kao jedna od najtransparentnijih uprava u Hrvatskoj. Nekoliko godina zaredom bili smo javna uprava s najtransparentnijim proračunom u Hrvatskoj, uključujući 2020. godinu. Puležani već godinama plaćaju račune online, upisuju djecu u vrtiće online, sudjeluju u kreiranju proračuna i provjeravaju status svojih predmeta putem interneta. Neke od naših najpopularnijih aplikacija su e-Račun, e-Vrtić, e-Proračun, e-Konzultacije i Razvrstaj.me. 

Govoreći o vrijednostima i standardima koje će postaviti u javnoj upravi, Puh Belci je naglasila kako „svaka promjena i svaki iskorak treba krenuti od nas samih!“ – Prva točka mog programa odnosi se upravo na podizanje učinkovitost i transparentnost gradske uprave, poduzeća i ustanova, istaknula je Puh Belci. Naglasila je da će nastaviti proces digitalizacije, odnosno da će sve javne usluge biti digitalne i dostupne on-line. 

U narednom mandatu, proširit ćemo objedinjavanje postupaka javne nabave za gradsku upravu, poduzeća i ustanove. – S ciljem efikasnijeg, ekonomičnijeg i transparentnijeg poslovanja, u najkraćem roku objedinit ćemo postupke javne nabave kroz posebnu organizacijsku jedinicu za vođenje svih postupaka nabave u Gradu.

Najavila je učinkovitije upravljanje imovinom te daljnje jačanje koncepta javnih tribina i informiranje građana po mjesnim odborima. – Javne tribine predstavljaju jedan od najefikasnijih načina na koji pulska Gradska uprava komunicira s građanima i sluša njihove prijedloge. Uključit ćemo širu javnost u procese donošenja odluka o raspodjeli javnog novca za financiranje prioritetnih projekata, a svi će se prijedlozi razmotriti. Potaknut ćemo građane da se još više uključe u rad mjesne samouprave!, naglasila je kandidatkinja IDS-a za gradonačelnicu Pule. 

 

Najavila je uvođenje e-glasanja za izbor godišnjih komunalnih akcija za svaki mjesni odbor, kao i nastavak uspješnog korištenja bespovratnih sredstava iz europskih fondova za nove kapitalne projekte koji su u funkciji podrške poduzetnicima i obrtnicima.