30.04.2021

Općinsko izborno povjerenstvo objavljuje pravovaljane kandidature za izbor općinskog načelnika i kandidacijske liste za izbore članova općinskog vijeća.

Na osnovi članaka 22. i 26. stavka 1. podstavka 1. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Općinsko izborno povjerenstvo Općine MEDULIN utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MEDULIN

 

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: GORAN BUIĆ Kandidatkinje/kandidati:

 1. GORAN BUIĆ; HRVAT; POMER, POMER 122; rođ. 26.07.1974.; OIB: 09843798694; M
 2. MIRNA LEVERIĆ; HRVATICA; MEDULIN, BRAJDINE 106; rođ. 28.10.1947.; OIB: 68821996122; Ž
 3. DRAŽEN MIŠKOVIĆ; HRVAT; BANJOLE, GLAVICA 12; rođ. 19.07.1987.; OIB: 65779258882; M
 4. MATIJA MEDICA; HRVAT; PREMANTURA, RUNJAČICA 2; rođ. 10.05.1984.; OIB: 44522073740; M
 5. CLAUDIO ZUCCON; TALIJAN; POMER, POMER 307; rođ. 09.11.1969.; OIB: 23053161371; M
 6. INES RADOŠEVIĆ; HRVATICA; MEDULIN, KAZALI 38; rođ. 18.10.1970.; OIB: 41819324553; Ž
 7. VERICA VIDMAR; HRVATICA; PREMANTURA, KRŠE 18; rođ. 17.11.1940.; OIB: 83782565859; Ž
 8. JOSIP URTI; TALIJAN; MEDULIN, SAD 110; rođ. 09.07.1983.; OIB: 14646719187; M
 9. DAMIR ROSANDA; HRVAT; POMER, PREMANTURSKA 193A; rođ. 02.02.1963.; OIB: 42656314693; M
 10. NERMINA MEZULIĆ; BOŠNJAKINJA; PREMANTURA, SELO 42; rođ. 18.12.1982.; OIB: 34435186628; Ž
 11. DRAGAN MODRUŠAN; HRVAT; PJEŠČANA UVALA, PJEŠČANA UVALA 1 OGRANAK 10; rođ. 22.03.1971.; OIB: 85980202470; M
 12. ANJA BOLJUNČIĆ PUNČIKAR; HRVATICA; PJEŠČANA UVALA, PJEŠČANA UVALA 2 OGRANAK 52; rođ. 13.01.1994.; OIB: 78780653404; Ž
 13. DANIJELA ŽGOMBA; HRVATICA; BANJOLE, ČIMULJE 15; rođ. 26.09.1962.; OIB: 03236555243; Ž

 

DEMOKRATI

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

Nositelj kandidacijske liste: NENAD SEFERAGIĆ Kandidatkinje/kandidati:

 1. NENAD SEFERAGIĆ; HRVAT; PJEŠČANA UVALA, PJEŠČANA UVALA 3 OGRANAK 31; rođ. 11.03.1967.; OIB: 88792080982; M
 2. DIVNA RADOLOVIĆ ROSANDA; HRVATICA; VINKURAN, CENTAR 8; rođ. 13.05.1956.; OIB: 45318153795; Ž
 3. MARTINA VULETIĆ; HRVATICA; MEDULIN, KAPOVICA 3; rođ. 20.08.1993.; OIB: 06672210967; Ž
 4. VANJA KOLARIĆ; NEPOZNATA; POMER, POMER 6; rođ. 14.10.1989.; OIB: 57198750972; M
 5. MIRNA SLOKOVIĆ; HRVATICA; VINTIJAN, VINTIJAN 36; rođ. 25.05.1949.; OIB: 95995237936; Ž
 6. ANDREJ BOLKOVIĆ; HRVAT; BANJOLE, INDIJE 8; rođ. 14.04.1982.; OIB: 17525351920; M
 7. SANDRA LORENZIN; HRVATICA; MEDULIN, KAPOVICA 64; rođ. 20.08.1968.; OIB: 11317765872; Ž
 8. ANA JURAŠIN; HRVATICA; PREMANTURA, SELO 83; rođ. 19.12.1991.; OIB: 73262031327; Ž
 9. ANDREA KOLARIĆ; NEPOZNATA; POMER, POMER 6; rođ. 11.08.1983.; OIB: 96154224829; Ž
 10. ALDO SANDRI; HRVAT; PJEŠČANA UVALA, PJEŠČANA UVALA 2 OGRANAK 10; rođ. 01.12.1953.; OIB: 65704237888; M
 11. EDVARD VANJAK; HRVAT; VINKURAN, KUČINE 16; rođ. 09.12.1949.; OIB: 99506413842; M
 12. TULIO TAMARO; HRVAT; VINTIJAN, VINTIJAN 70; rođ. 03.03.1964.; OIB: 22612987863; M
 13. BRANKO ŠARIĆ; HRVAT; POMER, POMER 104; rođ. 02.09.1951.; OIB: 03058599177; M

 

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: AFRIM FETAI Kandidatkinje/kandidati:

 1. AFRIM FETAI; ALBANAC; MEDULIN, OSIPOVICA 1A; rođ. 01.10.1973.; OIB: 82660159031; M
 2. ANITA TANUSHAJ; ALBANKA; MEDULIN, SAD 126; rođ. 25.01.1999.; OIB: 52370623998; Ž
 3. PATRIK LEKAJ; ALBANAC; MEDULIN, MUNIDA 11; rođ. 24.07.1986.; OIB: 45173154743; M
 4. LIRIDON LEKAJ; ALBANAC; MEDULIN, MUNIDA 11; rođ. 09.09.1991.; OIB: 72197391218; M
 5. ANA MARIJA GERGURI; ALBANKA; MEDULIN, RIBARSKA 13A; rođ. 26.06.1997.; OIB: 82102004578; Ž
 6. VALENTINA LENĐER; RUSINKA; MEDULIN, MUNIDA 128G; rođ. 30.11.1984.; OIB: 79266136134; Ž
 7. MJAFTIME BEĆIRI; ALBANKA; MEDULIN, BURLE 45; rođ. 01.09.1988.; OIB: 74210567293; Ž
 8. SAFET KADRI; ALBANAC; MEDULIN, SAD 116A; rođ. 21.05.1962.; OIB: 09915845057; M
 9. MARTINA MARLEKU; ALBANKA; MEDULIN, RIBARSKA 3A; rođ. 30.11.1998.; OIB: 22352773684; Ž
 10. JOSEPHINA TANUSHI; ALBANKA; MEDULIN, SAD 126; rođ. 19.03.2002.; OIB: 50280306148; Ž
 11. MENSUR HAKIKI; ALBANAC; MEDULIN, CENTAR 219; rođ. 12.09.1975.; OIB: 70385092018; M
 12. ERMIRA IBRAHIMI; ALBANKA; MEDULIN, OSIPOVICA 17; rođ. 06.08.1994.; OIB: 09920049959; Ž
 13. DENIS TANUSHAJ; ALBANAC; MEDULIN, SAD 126; rođ. 26.01.1991.; OIB: 90731623659; M

 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

Nositelj kandidacijske liste: PERO MEDIĆ Kandidatkinje/kandidati:

 1. PERO MEDIĆ; HRVAT; MEDULIN, OSIPOVICA 1C; rođ. 26.06.1966.; OIB: 09179656055; M
 2. MARKO RELOTA; HRVAT; MEDULIN, FUCANE 118; rođ. 14.04.1989.; OIB: 70181635875; M
 3. SANDRA PAVIĆ; HRVATICA; PREMANTURA, SELO 12A; rođ. 11.01.1975.; OIB: 36796266244; Ž
 4. GORAN MEDEN; HRVAT; MEDULIN, ŠARAJE 46B; rođ. 07.10.1983.; OIB: 29009464753; M
 5. BRANKA PUŠKADIJA; HRVATICA; MEDULIN, SAD 78; rođ. 24.12.1961.; OIB: 15534814322; Ž
 6. ARDIAN KAJTAZI; ALBANAC; MEDULIN, MUNIDA 2; rođ. 09.08.1991.; OIB: 01356068100; M
 7. VEDRAN ZEC; HRVAT; MEDULIN, BRAJDINE 100; rođ. 11.05.1966.; OIB: 33639048843; M
 8. VLADIMIR PASKOVIĆ; HRVAT; MEDULIN, REGI 110; rođ. 03.07.1966.; OIB: 74665502297; M
 9. VENCEL ARAMBAŠIĆ; HRVAT; MEDULIN, BURLE 85; rođ. 04.11.1978.; OIB: 05866076893; M
 10. KARLO MARKOVIĆ; HRVAT; MEDULIN, KAPOVICA 34; rođ. 15.06.1966.; OIB: 75730069233; M
 11. DUBRAVKO MARKOVIĆ; HRVAT; BANJOLE, STRANE 20; rođ. 04.05.1953.; OIB: 48580418937; M
 12. KLAUDIO BENAZIĆ; HRVAT; PJEŠČANA UVALA, PJEŠČANA UVALA 2 OGRANAK 44; rođ. 15.08.1944.; OIB: 77553486801; M
 13. SANJA PERANIĆ POŠIĆ; HRVATICA; MEDULIN, MUNIDA 24; rođ. 12.06.1970.; OIB: 28661963344; Ž

 

ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS

ISTARSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – PARTITO ISTRIANO DEI PENSIONATI –ISU – PIP

Nositeljica kandidacijske liste: MIRNA MIHOVILOVIĆ RADOLOVIĆ Kandidatkinje/kandidati:

 1. MIRNA MIHOVILOVIĆ RADOLOVIĆ; NEPOZNATA; VINKURAN, DEBELI VRV 76; rođ. 27.05.1984.; OIB: 77795101743; Ž
 2. MARKO ZLATIĆ; HRVAT; POMER, POMER 150; rođ. 18.05.1974.; OIB: 72032860111; M
 3. SIMEONE UKOTIĆ; HRVAT; MEDULIN, KAZALI 15; rođ. 10.08.1971.; OIB: 94905557237; M
 4. MATTIAS-FRANC STOJANOVIĆ; HRVAT; PREMANTURA, SELO 59A; rođ. 18.06.1997.; OIB: 54913489961; M
 5. EDUARD KLIMIĆ; HRVAT; VINKURAN, KUČINE 12; rođ. 06.07.1970.; OIB: 31137141658; M
 6. JOSIP GRAKALIĆ; HRVAT; MEDULIN, CENTAR 311; rođ. 12.02.1970.; OIB: 01014721223; M
 7. ANA KIRAC; HRVATICA; MEDULIN, BRAJDINE 58; rođ. 15.12.1950.; OIB: 37447469370; Ž
 8. NEVEN IVEŠA; HRVAT; PREMANTURA, SELO 1A; rođ. 02.05.1979.; OIB: 74587195798; M
 9. ROMINA BATELIĆ; HRVATICA; BANJOLE, VOLME 128; rođ. 15.05.1983.; OIB: 28533198096; Ž
 10. IV GOBO; HRVAT; PJEŠČANA UVALA, PJEŠČANA UVALA 10 OGRANAK 11; rođ. 08.11.1988.; OIB: 06521235221; M
 11. MARIA-LUISA KUMAR; TALIJANKA; BANJOLE, DVORINE 58; rođ. 30.10.1949.; OIB: 25498913500; Ž
 12. MARIJA PIFAR; HRVATICA; MEDULIN, KAPOVICA 39; rođ. 23.11.1955.; OIB: 88012273097; Ž
 13. TAMARA BRUSSICH; TALIJANKA; MEDULIN, KATIKULIĆ 86; rođ. 28.05.1973.; OIB: 89080902030; Ž

 

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: EMIL JUKOPILA Kandidatkinje/kandidati:

 1. EMIL JUKOPILA; HRVAT; MEDULIN, BRAJDINE 3; rođ. 14.02.1959.; OIB: 64657646384; M
 2. ANDI PERUŠKO; HRVAT; PJEŠČANA UVALA, PJEŠČANA UVALA 5 OGRANAK 1; rođ. 29.06.1976.; OIB: 05887774122; M
 3. NINA JUKOPILA; HRVATICA; MEDULIN, BRAJDINE 3; rođ. 06.06.1983.; OIB: 17147612554; Ž
 4. IVO LORENCIN; HRVAT; MEDULIN, BURLE 121; rođ. 16.04.1972.; OIB: 48964400842; M
 5. FERUCIO PREMATE; HRVAT; VINTIJAN, VINTIJAN 77; rođ. 16.12.1954.; OIB: 49535333929; M
 6. BRANKA POPOV OSTOJIĆ; TALIJANKA; MEDULIN, BIŠKUPIJE 42; rođ. 18.12.1982.; OIB: 34159409334; Ž
 7. MARIJAN STABILE; HRVAT; PREMANTURA, RUNJAČICA 60; rođ. 11.05.1981.; OIB: 02487700780; M
 8. STAŠA RADULOVIĆ; HRVATICA; VINKURAN, ŠTRPED 7; rođ. 07.06.2000.; OIB: 53546232545; Ž
 9. TANJA CARIĆ; HRVATICA; MEDULIN, BURLE 122; rođ. 26.01.1962.; OIB: 04070182255; Ž
 10. ANTONIA PREMATE; HRVATICA; VINTIJAN, VINTIJAN 77; rođ. 04.03.1993.; OIB: 20998272840; Ž
 11. NEVEN CUKON; HRVAT; MEDULIN, MUNIDA 16; rođ. 05.02.1955.; OIB: 61675898933; M
 12. MARA BUIĆ; HRVATICA; PJEŠČANA UVALA, PJEŠČANA UVALA 9 OGRANAK 10; rođ. 03.09.2001.; OIB: 27555330252; Ž
 13. DAVOR ZORIČIĆ; HRVAT; MEDULIN, BURLE 94; rođ. 17.08.1962.; OIB: 04642943779; M

 

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: IVAN KIRAC Kandidatkinje/kandidati:

 1. IVAN KIRAC; HRVAT; MEDULIN, BRAJDINE 98; rođ. 08.04.1991.; OIB: 55298385778; M
 2. VLADIMIR VELJOVIĆ; TALIJAN; MEDULIN, FUCANE 1A; rođ. 06.12.1985.; OIB: 67629473612; M
 3. OZREN JOSIP GRBAVČIĆ; HRVAT; BANJOLE, DRAČICE 31D; rođ. 24.06.1978.; OIB: 49884982294; M
 4. DINA BUŽLETA; HRVATICA; PREMANTURA, SELO 61A; rođ. 30.09.1990.; OIB: 73576102293; Ž
 5. PETRA BURIĆ; HRVATICA; MEDULIN, VRČEVAN 101; rođ. 05.11.1986.; OIB: 46658306792; Ž
 6. DARKO PRIVRAT; HRVAT; MEDULIN, KATIKULIĆ 25; rođ. 05.04.1995.; OIB: 50939293615; M
 7. KATARINA ŠKORIĆ; HRVATICA; BANJOLE, KAŠTANJEŽ 3; rođ. 19.06.1975.; OIB: 61150357462; Ž
 8. SAŠA MIHALJEVIĆ; HRVAT; MEDULIN, LIŽNJANSKA CESTA 5; rođ. 14.06.1985.; OIB: 01265156358; M
 9. ILENIA BURŠIĆ; HRVATICA; MEDULIN, VRČEVAN 107; rođ. 30.08.1994.; OIB: 11999482472; Ž
 10. NENO LORENCIN; HRVAT; MEDULIN, VRČEVAN 101; rođ. 31.07.1987.; OIB: 54815290888; M
 11. MARINA JAKŠA JADREŠKO; HRVATICA; MEDULIN, CENTAR 53B; rođ. 04.07.1987.; OIB: 26901365283; Ž
 12. GABRIJELA MATIJEVIĆ; HRVATICA; MEDULIN, BURLE 106; rođ. 27.07.1971.; OIB: 79950057871; Ž
 13. TOMISLAV HODAK; HRVAT; VINKURAN, KUČINE 62; rođ. 20.02.1978.; OIB: 03468707458; M

 

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

Nositeljica kandidacijske liste: ORNELA GRUJIĆ-CUKON Kandidatkinje/kandidati:

 1. ORNELA GRUJIĆ-CUKON; HRVATICA; MEDULIN, RIBARSKA 243; rođ. 08.04.1960.; OIB: 10972710985; Ž
 2. DAMIR KAUZLARIĆ; HRVAT; BANJOLE, MUŠOGA 4; rođ. 19.08.1960.; OIB: 93784939755; M
 3. LUKA LORENCIN; HRVAT; MEDULIN, LIŽNJANSKA CESTA 40; rođ. 01.11.1982.; OIB: 85545517489; M
 4. ALDO PERUŠKO; HRVAT; PJEŠČANA UVALA, PJEŠČANA UVALA 5 OGRANAK 1; rođ. 18.03.1954.; OIB: 19398348874; M
 5. RATKO LORENCIN; HRVAT; VINKURAN, COTA 2; rođ. 17.04.1944.; OIB: 68175206396; M
 6. BRANISLAV MATEJČIĆ; HRVAT; VINKURAN, DEBELI VRV 72; rođ. 29.04.1955.; OIB: 26712877238; M
 7. ALEKSIA STANIČIĆ; HRVATICA; MEDULIN, VRČEVAN 85; rođ. 27.07.1993.; OIB: 01779786183; Ž
 8. TEREZIJA SOMBORAC; HRVATICA; MEDULIN, RIBARSKA 13; rođ. 17.03.1944.; OIB: 12982111769; Ž
 9. VLADIMIR ŠKORO; HRVAT; MEDULIN, MUNIDA 77; rođ. 25.01.1949.; OIB: 73134061885; M
 10. MIROLJUB SOMBORAC; HRVAT; MEDULIN, RIBARSKA 13; rođ. 06.05.1942.; OIB: 24902828970; M
 11. JASNA MANOJLOVIĆ; HRVATICA; MEDULIN, CENTAR 280; rođ. 04.03.1957.; OIB: 24032862015; Ž
 12. ANITA GLAVAŠ; HRVATICA; MEDULIN, LIVADICE 9; rođ. 03.05.1949.; OIB: 76254786784; Ž
 13. KATJA KAUZLARIĆ; HRVATICA; BANJOLE, MUŠOGA 4; rođ. 10.06.1986.; OIB: 88704833754; Ž

 

Na osnovi članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Općinsko izborno povjerenstvo Općine MEDULIN, sastavilo je i objavljuje

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MEDULIN

 

 1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: GORAN BUIĆ

 

 1. DEMOKRATI

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

Nositelj kandidacijske liste: NENAD SEFERAGIĆ

 

 1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: AFRIM FETAI

 

 1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

Nositelj kandidacijske liste: PERO MEDIĆ

 

 1. ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS

ISTARSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – PARTITO ISTRIANO DEI PENSIONATI – ISU – PIP

Nositeljica kandidacijske liste: MIRNA MIHOVILOVIĆ RADOLOVIĆ

 

 1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: EMIL JUKOPILA

 

 1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: IVAN KIRAC

 

 1. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

Nositeljica kandidacijske liste: ORNELA GRUJIĆ-CUKON

 

 

Na osnovi članka 22. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Općinsko izborno povjerenstvo Općine MEDULIN, odlučujući o prijedlogu kandidature predlagatelja utvrdilo je i prihvatilo

PRAVOVALJANU KANDIDATURU ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE MEDULIN

 

Kandidat: GORAN BUIĆ; POMER, POMER 122; rođ. 26.07.1974.; OIB: 09843798694; M

KANDIDAT GRUPE BIRAČA

 

Kandidat: EMIL JUKOPILA; MEDULIN, BRAJDINE 3; rođ. 14.02.1959.; OIB: 64657646384; M

KANDIDAT GRUPE BIRAČA

 

Kandidat: IVAN KIRAC; MEDULIN, BRAJDINE 98; rođ. 08.04.1991.; OIB: 55298385778; M

KANDIDAT GRUPE BIRAČA

 

Kandidatkinja: MIRNA MIHOVILOVIĆ RADOLOVIĆ; VINKURAN, DEBELI VRV 76; rođ. 27.05.1984.; OIB: 77795101743; Ž

ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS

ISTARSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – PARTITO ISTRIANO DEI PENSIONATI – ISU – PIP

 

Na osnovi članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Općinsko izborno povjerenstvo Općine MEDULIN, sastavilo je i objavljuje

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE MEDULIN

 

1.    Kandidat: GORAN BUIĆ

KANDIDAT GRUPE BIRAČA

 

2.   Kandidat: EMIL JUKOPILA

KANDIDAT GRUPE BIRAČA

 

3.  Kandidat: IVAN KIRAC

KANDIDAT GRUPE BIRAČA

 

4.    Kandidatkinja: MIRNA MIHOVILOVIĆ RADOLOVIĆ

ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS

ISTARSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – PARTITO ISTRIANO DEI PENSIONATI – ISU – PIP