12.05.2021

Načelnik Buić čestitao Međunarodni dan sestrinstva medicinskim sestrama u Medulinu

 

Dan sestrinstva širom svijeta obilježava se 12. svibnja, na rođendan Florence Nightingale, engleske medicinske sestre koja je smanjila smrtnost ranjenika iz krimskog rata 1850.-ih, podižući higijenske standarde i zbog toga se smatra osnivačicom moderne njege. 

 

Danas se Međunarodni dan sestrinstva obilježio i u Medulinu simboličnom zahvalom načelnika Općine Medulin svim medicinskim sestrama koje rade u ambulantama u Medulinu.  

Tradicionalno se rad medicinskih sestara u zajednici uglavnom svodi na pružanje zdravstvene zaštite i/ili njege bolesnog ili zdravog pojedinca u njihovim obiteljima ili u domovima zdravlja. Nasuprot tradicionalnom sestrinstvu, javnozdravstvena zaštita sve više medicinske sestre usmjerava na rad u zajednici kao cjelini i na rad s grupama ljudi, pa se tako medicinske sestre uključuju u javno zdravstvene akcije koje provodi Općina Medulin, i to dajući savjete mještanima o   zdravom načinu života, prehrani, ali i mjerenju tlaka, šećera u krvi, izračuna indeksa tjelesne težine i dr. 

 

Sestrinska profesija u doba epidemije virusom COVID-19 na prvoj je crti borbe protiv ovog nepredvidljivog i golim okom nevidljivog protivnika. Takva predanost radu svakodnevno traži od sestara i tehničara veliku dozu požrtvovnosti, nesebičnosti i empatije u obavljanju svih aktivnosti i intervencija. 

 

Medicinske sestre bile su dirnute načelnikovim znakom pažnje, zahvalile su se na cvijeću  i svemu što Općina Medulin čini kako bi se olakšao rad s pacijentima. 

 

Buić je istaknuo da su  i ove godine u proračunu Općine planirana sredstva za nabavu opreme u ordinacijama u Medulinu, pored sredstava koja su planirana za otplatu kredita Opće bolnice Pula, sredstava za nabavu opreme za Bolnicu, sredstava za sufinanciranje hitne medicinske pomoći, nabavu vozila za  hitnu, sufinanciranje smještaja  zdravstvenih radnika,  sufinanciranje udruga iz oblasti zdravstva  u ukupnom iznosu od 1,3 mil. kuna.