12.05.2021

Usporivači prometa postavljaju se i u Rizzijevoj ulici

 

Nakon što su umjetne izbočine jastučastog oblika recentno postavljene na Partizanskom putu i u Ulici Veruda, usporivači prometa, odnosno umjetne izbočine K35 danas se postavljaju i u Rizzijevoj ulici a sve u cilju doprinosa sigurnijem prometovanju vozila i kretanju pješaka.

Prijedlog, odnosno inicijativu o potrebi uvođenju nove organizacije prometa u cilju smanjenja brzine kretanja vozila, te povećanja sigurnosti kretanja pješaka, uputili su nam i sami građani mjesnih odbora Nova Veruda i Vidikovac, kao i Postaja prometne policije Pula.

Umjetne izbočine K35 uz popratne prometne znakove i signalizaciju postavljaju se na više lokacija duž Rizzijeve ulice od raskrižja s Piranesijevim prilazom do prolaska raskrižja s Palisinom ulicom, sve sukladno prometnom elaboratu na kojega je ishodovana suglasnost MUP-a.

Ponovimo kako Grad Pula redovito surađuje s djelatnicima nadležne policijske postaje i mjesnim odborima u cilju implementacije rješenja za koja se ocjeni da će pozitivno doprinijeti povećanju sigurnosti svih sudionika u prometu.

Ovim putem se mole svi sudionici u prometu na poštivanje nove organizacije prometa koja će doprinijeti smanjenja rizika nastanka prometnih nesreća.