18.05.2021

Turistička zajednica općine Medulin realizira projekt Clean Up The MedRiviera, a koji je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Ekološko-edukativna manifestacija „Clean Up the MedRiviera“ koju je organizirala TZO Medulin osmišljena je kao spoj eko-akcije čišćenja podmorja i priobalja na području Medulin Riviere i edukativnih radionica o potrebi zaštite okoliša i recikliranju otpada, a kojima se na zabavan i interaktivan način prezentirao štetan utjecaj otpada na morsku floru i faunu, odnosno izrada recikliranih uporabnih predmeta. Manifestacija se održala u svibnju na području Medulin Riviere i bila je namijenjena lokalnom stanovništvu FLAG-a Istarska batana i turistima/posjetiteljima koji su u to vrijeme boravili na ovom području.

Projekt Clean Up The MedRiviera TZO Medulin je prijavila dana 2019. godine na FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru provedbe Mjere 2.2.1. Prikupljanje otpada iz mora, podmorja i priobalja FLAG-a Istarska batana.

 

U sklopu Projekta bilo je predviđeno da se održi jednodnevna manifestacija otvorenog tipa koja bi se sastojala od eko-akcije čišćenja podmorja i plaža na području Medulin Riviere, zajedničkog druženja svih sudionika manifestacije te edukativnih radionica za djecu na temu zaštite okoliša. Nažalost, uslijed pandemije COVID-19 te epidemioloških mjera koje su bile na snazi u Istarskoj županiji (zabrana okupljanja više od 25 osoba ), morao se prilagoditi program Projekta istome, te je manifestacija bila podijeljena na 2 dijela i održala se s unaprijed prijavljenim / dogovorenim sudionicima.

 

Tako se u subotu 15. svibnja održao prvi dio manifestacije Clean Up The MedRiviera –  eko-akcija čišćenja podmorja i priobalja na 10 lokacija na području Medulin Riviere.

Čistile su se slijedeće lokacije:

 

1)plaža Pješčana Uvala;
2) plaža Šćuza (Pomer);
3) plaža kampa Pomer;
4) plaža Kašteja (Medulin);
5) plaža Bijeca (Medulin);
6) plaža Belvedere (Medulin);
7) plaža Pošesi (Medulin);
8) plaža Kažela (Medulin);
9) plaža /uvala Cintinera (Banjole) i
10) uvala Portić (Kamenjak).

 

U eko-akcijama je sudjelovao i brod-čistač mora „Eco I“ Istarske županije. Ove eko-akcije su uvrštene u godišnji plan eko-akcija Istarske županije i Ronilačkog saveza Istarske županije, a u njima su sudjelovali članovi ronilačkih klubova s područja Istarske županije. Okupilo se stotinjak ronioca i volontera. Eko-akcija održana je od 10 do 15 sati. Svi sudionici manifestacije dobili su  prigodne majice, te marendu (u jednokratnoj ambalaži sukladno epidemiološkim mjerama).

 

Danas prije podne, u tjednu nakon održavanja eko-akcije, realiziran je drugi dio manifestacije Clean Up The MedRiviera – edukativne radionice za učenike nižih razreda OŠ „Dr Mate Demarin Medulin“ na temu Utjecaj otpada na morske organizme  te Recikliraj i more od otpada sačuvaj! . Radionice su se održale na Rivi u Medulin – trg kod Malina u vremenu od 9 do 12 sati,  uz sudjelovanje 106 učenika iz OŠ „Dr Mate Demarina Medulin“ .

Na radionici naziva „Utjecaj otpada na morske organizme„ sudjelovali su učenici prvog, 3.a i 4.a razreda te na radionici „Recikliraj i more od otpada sačuvaj!“ učenici drugog, 3.b i 4.b razreda.

 

A rezultati Projekta biti će još jednom javno prezentirani i u rujnu, kada će se održati Izložba istih na području općine Medulin.

Cilj Projekta je očuvanje morskog okoliša i podneblja te podizanje ekološke svijesti među lokalnim stanovništvom FLAG-a Istarska batana i turistima, prvenstveno djecom i mladima.

Realizacijom ovog Projekta  utjecati ćemo na očuvanje osnovnog resursa za daljnji razvoj gospodarskog ribarstva te na taj način jačati ulogu ribarstvene zajednice u lokalnoj zajednici FLAG-a Istarska batana.

Ukupna vrijednost Projekta je 74.322,50 kn. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za ribarstvo donijela je Odluku o dodjeli sredstava TZO Medulin za projekt Clean Up The MedRiviera prošle godine kojom je odobreno financiranje Projekta u cijelosti, pri čemu je iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo odobreno sufinanciranje u iznosu od 63.174,12 kn, a preostalih 11.148,38 kn je sufinancirano od strane Republike Hrvatske, Ministarstva poljoprivrede, uprave za ribarstvo.

Foto: Mario R