12.07.2021

Održana početna konferencija projekta „Prenamjena zgrade bivšeg vojnog objekta – Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta“

Na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u ponedjeljak 12. srpnja održana je početna konferencija projekta „Prenamjena zgrade bivšeg vojnog objekta – Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 21.912.912,07 kuna, pri čemu je iznos EU sufinanciranja 13.706.056,15 kuna.

Projekt je odobren za financiranje slijedom prijave na Poziv „ITU – Obnova brownfield područja u urbanom području Pula“ koji se kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Nositelj projekta je Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, a razdoblje provedbe je od 12. veljače 2020. do 31. prosinca 2022. godine.

Konferenciji su prisustvovali čelnici Sveučilišta, predstavnici i djelatnici sastavnica, predstavnik OB Pula, projektanti glavnog i izvedbenog projekta, voditelj Odsjeka za provedbu ITU mehanizama pri Gradu Pula Damir Prhat, kao i prorektorica za studente, obrazovne programe i suradnju izv. prof. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić u ime Uprave Sveučilišta, zatim pulski gradonačelnik dr. sc. Filip Zoričić, istarski župan Boris Miletić i ravnateljica Uprave za potpomognuta područja pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU Katica Mišković, koji su se prigodnim govorima obratili skupu i čestitali na početku provedbe prve faze prenamjene kompleksa Mornaričke bolnice u reprezentativan Sveučilišni kampus koji će Puli priskrbiti epitet i status pravoga studentskog grada. Istaknuto je da je doprinos pametnom i održivom razvoju urbanog područja Pule vidljiv i kroz propulzivan razvoj pulskog Sveučilišta kao jezgre dugoročnih multiplikativnih učinaka na gospodarski rast, društveni razvitak i svekoliki napredak urbanog područja Pule i cijele Istarske županije, što će biti omogućeno osiguravanjem primjerenih prostornih kapaciteta za nastavnu i istraživačku djelatnost, odnosno obnovom i adaptacijom već postojećeg objekta Mornaričke bolnice za potrebe sveučilišnog kampusa – središta studentske Pule, umjesto napuštanja i daljnjeg propadanja zapuštenog zdanja bez namjene i korisnika u jednom od najljepših dijelova grada Pule.

Voditeljica Ureda za istraživanje i projekte dr. sc. Sanja Radolović, MBA, ujedno i koordinatorica projekta prenamjene Mornaričke bolnice, prisutnima je predstavila ciljeve, planirane aktivnosti i očekivane rezultate, te istaknula aktualnu problematiku kao i perspektive u okviru novog financijskog razdoblja od 2021. do 2027. godine.

 

 

 

Vizija kompleksa Mornaričke bolnice kao budućeg Sveučilišnog kampusa datira od 2017. godine kada je Odlukom istarske Županijske skupštine Sveučilištu dano pravo građenja na rok od 50 godina na zgradama Mornaričke bolnice, te su provedene konzultacije sa čelnicima sastavnica koji su odabranom projektantu uputili prijedloge prostornih rješenja za potrebe svojih sastavnica u okviru prostornih kapaciteta predviđenih dijelova kompleksa. Prethodno samoj prijavi projekta izrađena je konzervatorska podloga, geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja, snimak postojećeg stanja, projekt rušenja, programsko rješenje, projektni zadatak i studija izvodljivosti.

Cilj je projekta revitalizacija brownfield lokacije Mornarička bolnica u Puli koja omogućuje korištenje već postojećih (fizičkih) resursa na području Urbanog područja Pula bez dodatnog opterećivanja prostora i okoliša, a koja će se prenamijeniti za potrebe Sveučilišta, te će se provedbom u ovome dijelu obnoviti korisna površina zgrade koja spada u brownfield lokacije odnosno bivša vojna i/ili industrijska područja. Riječ je zapravo o prvoj fazi programskog rješenja adaptacije i uređenja zgrade, a realizacija cjelokupnih ulaganja ovisit će o dinamici tijeka postupaka javne nabave i osiguranja financijskih sredstava po javnim pozivima, s obzirom na kompleksnost projekta i izuzetno graditeljsko nasljeđe objekta, navela je Radolović.

Planirane aktivnosti obuhvaćaju izradu projektno-tehničke dokumentacije, izvođenje potrebne građevinske aktivnosti na adaptaciji prostora Mornaričke bolnice, provedbu horizontalnih načela, aktivnosti promidžbe i vidljivosti, te upravljanje projektom i administraciju. Od početka projekta u veljači prošle godine angažiran je vanjski stručnjak za savjetodavne usluge za provedbu postupaka javne nabave, zaposlena je projektna administratorica, proveden je postupak javne nabave i potpisan ugovor za uslugu izrade Glavnog i Izvedbenog projekta s vizualizacijom prostora i projektantski nadzor, te su izrađeni promotivni materijali. Krajnjim korisnicima (sadašnji i budući studenti, istraživači i znanstvenici, nastavni kadar, nenastavno osoblje, gospodarski subjekti, ustanove, Grad Pula i Istarska županija) omogućit će se korištenje obnovljene infrastrukture kroz djelatnosti koje obavlja Sveučilište.

Radolović se osvrnula i na problematiku financiranja a posteriori, budući da po ugovornoj obavezi nakon spomenutog roka (prosinac 2022.) prostor mora biti stavljen u punu funkciju najkasnije do kraja 2023. godine. Štoviše, nameće se i pitanje stupnja izgrađenosti odnosno konstrukcijski dovršenog objekta u tzv. (visokoj) roh bau izvedbi, za što u pravu RH ne postoji jasna norma koja bi to definirala. Upravo u kontekstu financiranja Sveučilište predano radi na osiguranju sredstava iz EU fondova kroz više različitih linija financiranja, pri čemu je Radolović istaknula cjelovit pristup Sveučilišta ulaganju u razvoj Sveučilišnog kampusa napominjući da je prenamjena bivšeg Odjela transfuziologije u Mornaričkoj bolnici također prijavljena kao IRI projekt kojim će se realizirati tri laboratorija za istraživanja u tehničkim znanostima.

Perspektiva je svakako u Višegodišnjem financijskom okviru Kohezijske politike od 2021. – 2027. godine unutar prioriteta 1 odnosno jačanja gospodarstva ulaganjem u istraživanje i inovacije, podupiranjem poslovne konkurentnosti, digitalizacije i razvojem vještina za pametnu specijalizaciju, te prioriteta 6 u smislu jačanja zdravstvenog sustava, promicanja socijalnog uključivanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja. Spomenuti prioriteti podrazumijevaju, između ostalog, ulaganje u istraživačku i inovacijsku infrastrukturu i suradničke projekte, te izgradnju novih ili modernizaciju postojećih studentskih domova. Unutar novog financijskog razdoblja nastavit će se korištenje mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU), različitih fondova, dijelom iz vlastitih sredstava kao i sredstava i potpora MZO-a.

Radolović je zaključila da će realizacija projekta prenamjene Mornaričke bolnice u Sveučilišni kampus izravno potaknuti zapošljavanja, a pozitivno će utjecati i na zadržavanje postojećeg i privlačenje novog stanovništva na urbano područje Pula. Uspostavom infrastrukture, a posljedično i osnaživanjem nastavno-znanstvene i stručne djelatnosti, očekuje se međunarodno pozicioniranje i veća suradnja s ostalim ustanovama te gospodarskim subjektima, čime će se postići institucionalna održivost. Premda još mlado i rastuće ali nedvojbeno perspektivno, pulsko Sveučilište održat će autentičnost i jačati integritet ulaganjem u ljudske resurse i profesionalni razvoj članova uže i šire zajednice, stvarajući ozračje za istraživanje i podizanje standarda svih vrsta kapitala. Ostvarivanjem projektnih aktivnosti Sveučilište ujedno gradi temelj ostvarivanja dugoročnih razvojnih ciljeva.