18.08.2021

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa i prijavu za korištenje i najam Školske sportske dvorane Dr.Mate Demarina u Medulinu i balon dvorane Područne škole u Banjolama

Na temelju članka 6. Pravilnika o korištenju Školske sportske dvorane Dr. Mate Demarina od
13.10.2020. godine, Sportska zajednice Općine Medulin raspisuje JAVNI POZIV za iskazivanje interesa i prijavu za korištenje i najam Školske sportske dvorane Dr. Mate Demarina u Medulinu i balon dvorane Područne škole u Banjolama.

Sportska zajednica općine Medulin poziva sve zainteresirane na iskazivanje interesa za korištenje Školske sportske dvorane Dr. Mate Demarina i balon dvorane Područne škole Banjole (u daljnjem tekstu: dvorana) za razdoblje od 06. rujna 2021. godine do 17. lipnja 2022. godine.
Javiti se mogu sve zainteresirane članice Sportske zajednice općine Medulin, klubovi i udruge, kao i ostale zainteresirane organizacije te grupe građana, koje na bilo koji način okupljaju mještane s područja Općine Medulin, ali i sportske udruge i grupe građana izvan Općine Medulin.

Prostori dvorane koji se daju na korištenje ili najam jesu:
– velika dvodijelna sportska dvorana sa tribinom (mogućnost pregrađivanja u dva dijela
i najma ili korištenja dvorane u 2 segmenta),
– mala sportska dvorana na katu objekta,
– pripadajuće svlačionice sa sanitarnim blokovima.
Korištenje balon dvorane u Banjolama zasada se odnosi samo na članice SZOM te se moli
iskazivanje interesa isključivo od strane članica.


I. VREMENSKO RAZDOBLJE KORIŠTENJA DVORANE
Dnevni raspored korištenja Dvorane organizira se na način da se radnim danom za vrijeme nastavne godine u prijepodnevnom i dijelu poslijepodnevnog dijela dana (od 08:00 do 15:00 sati) primarno koristi za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture učenika, a u poslijepodnevnom i večernjem dijelu dana (od 15:00 do 23:00 sata) koristi za treninge i
ostale aktivnosti klubova i ostalih korisnika. Dnevni raspored rada i korištenja Dvorane u slučaju rada subotom i nedjeljom određuje se pojedinačno kroz Raspored korištenja. U određenim posebnim slučajevima manifestacije od posebnog značaja mogu imati apsolutni
prioritet, o čemu odlučuje Predsjednik SZOM na temelju zahtjeva Vlasnika dvorane – Općine
Medulin.
Prioritet korištenja Dvorane među sportskim udrugama određuje Izvršni odbor SZOM posebnom odlukom. (čl. 4. Pravilnika)

II. TERMINI I DEFINIRANJE RASPOREDA KORIŠTENJA DVORANE
Dvorana se koristi prema:
a) utvrđenom Rasporedu korištenja koji donosi Sportska zajednica Općine Medulin za
treninge i aktivnosti klubova i ostalih korisnika
b) posebnim prijavama putem propisanog Obrasca prijave za sva korištenja izvan
utvrđenog tjednog ili mjesečnog rasporeda korištenja.
III. OBVEZE BUDUĆIH KORISNIKA I ZAVRŠNE ODREDBE I INFORMACIJE
Svi budući korisnici dvorane morat će se strogo pridržavati Pravilnika o korištenju Školske sportske dvorane Dr. Mate Demarina te temeljem istog usvojenog Kućnog reda korištenja Školske sportske dvorane Dr. Mate Demarina objavljenog na web stranicama Sportske zajednice Općine Medulin te izvješenog na oglasnoj ploči u samoj dvorani.
Svi zainteresirani moraju ispuniti Obrazac prijave za korištenje dvorane i poslati ga na email
voditelj@sportskazajednicamedulin.hr Klubovi i sportske udruge s više grupa (sekcija) trebaju predati zahtjev po
grupama/sekcijama (kadeti, juniori, seniori i sl.). Članice SZOM i ostale pravne osobe ispunjavaju za njih predviđen obrazac kojega potpisom ovjerava odgovorna osoba, a grupe građana posebni obrazac kojega potpisuje predstavnik
grupe koji na sebe preuzima odgovornost za zastupanje grupe. Zahtjevi za iskazivanje interesa i prijavu zaprimat će se zaključno do 30. kolovoza 2021. godine do 16 sati.
Sa svim redovnim korisnicima Dvorane uvrštenima u raspored korištenja, te sa korisnicima
za događaje koji zahtijevaju dodatno ugovorno reguliranje međusobnih prava i obveza,
Sportska zajednica Općine Medulin sklapa Ugovor u pisanom obliku. Ugovorom se definiraju
prostori koji se daju na korištenje, oprema koja se daje na korištenje, termini odnosno
vrijeme i trajanje korištenja, odgovorna osoba korisnika, naknada za korištenje, rokovi i način
plaćanja naknade.
Cijene korištenja Dvorane propisane su Cjenikom Sportske zajednice Općine Medulin koji je
objavljen na web stranici www.sportskazajednicamedulin.hr, te na oglasnoj ploči Dvorane.
Dodatna pojašnjenja i upiti mogu se osim na navedenom mailu dobiti i na broj: 098 335 801
(predsjednik SZOM Bruno Radošević).
NAPOMENA: Rad dvorane ovisit će o važećim epidemiološkim mjerama Stožera
civilne zaštite RH odnosno IŽ.