15.09.2021

U medulinskoj galeriji Loža izložba učeničkih radova projekta “Clean Up The MedRiviera”

U popularnoj medulinskoj galeriji Loža u ponedjeljak je otvorena izložba radova osnovnoškolca nastalih u sklopu projekta “Clean Up The MedRiviera”. Učenici nižih razreda Osnovne škole dr. Mate Demarin Medulin tijekom edukativnih radionica izradili su cijeli niz uporabnih i zanimljivih predmeta od smeća odbačenog u more, a koje je prikupljeno tijekom akcije. Svojim i radovima svojih kolega u prva dva dana koliko je izložba otvorena divili su se baš medulinski osnovnoškolci, a čak je 120 posjetitelja dosad razgledalo izložbu.

Zanimljive radove medulinskih mališana još stignete pogledati, jer će izložba biti otvorena do 19. rujna, a može se razgledati u poslijepodnevnim satima, od 18 do 20.30.

Projekt Clean Up The MedRiviera”, sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo u iznosu od 63.174,12 , a ostvarenje projekta svojim je sredstvima u iznosu od 11.148,38 kuna pripomoglo i Ministarstvo poljoprivrede, uprava za ribarstvo. Tako je ukupna vrijednost projekta 74.322,50 kuna.

Izložbom učeničkih radova zapravo završava Projekt započet u svibnju, kada je u eko-akciji čišćenja podmorja i na edukativnim radionicama sudjelovalo više od 200 osoba. Stotinjak ronioca i volontera pridružilo se eko-akciji, a zanimljivo je bilo i na održanim radionicama za osnovnoškolce na teme Utjecaj otpada na morske organizme te Recikliraj i more od otpada sačuvaj!. 

Cilj Projekta Clean Up The MedRiviera” kojeg je provela Turistička zajednica općine Medulin,  bio je očuvanje morskog okoliša i podneblja te podizanje ekološke svijesti među lokalnim stanovništvom i turistima FLAG-a Istarska batana, prvenstveno djecom i mladima. A djeca su baš ovom izložbom pokazala da znaju kako čuvati prirodu.