28.09.2021

U Medulinu obilježena godišnjica rođenja Don Luke Kirca

Načelnik Ivan Kirac sa suradnicima, jučer je  na medulinskom groblju, položio  cvijeće i zapalio svijeću na uređeni grob  svećenika Don Luke Kirca, jednog od najznačajnijih Medulinaca.

 

Naime, Don Luka Kirac rođen u Medulinu 27. rujna 1860. godine a osim svećenika, bio je hrvatski narodni preporoditelj i političar.

 

Rodio se u Medulinu u seljačkoj obitelji. U rodnome Medulinu završio je  osnovnu školu, a gimnaziju je završio u  Senju i Rijeci, financijski potpomognut od strane Jurja Dobrile. Fakultetsko obrazovanje stekao je u goričkoj bogosloviji 1884. Zaređen je 1885., od kada počinje vršiti svećeničku službu u više istarskih mjesta: Marčani, selima Poreštine, Krnici, Raklju, Barbanu, Ližnjanu, Medulinu i Rakotulama.

 

Još tijekom školovanja „zanosio se  idejama narodnog preporoda i Starčevićevim pravaštvom”, što ostaje trajna odrednica njegova karaktera prvi puta vidljiva za službovanja u Ližnjanu (1895.-1908.), kada aktivno surađuje s vodstvom hrvatskog preporodnog pokreta na čelu s Matkom Laginjom. Zamah aktivnosti očituje se premještanjem u rodni Medulin 1908., gdje kao župnik provodi narednih šest godina. Zalaganje za interese običnoga puka na svakom od dotadašnjih mjesta službovanja rezultiralo je prijedlogom kolega svećenika i župljana za aktivnim političkim angažmanom u Istarskom saboru, u koji biva izabran zajedno s drugim istaknutim Medulincem Ivanom Zucconom. Tamo aktivno participira od 1908. do 1914., kada je ponovno izabran, zalažući se uglavnom za bolesne i siromašne na selu gdje su uvjeti života i liječenja bili na niskoj razini.

 

U Medulinu je osim svećeničkih zadaća radio i na razvijanju nacionalne svijesti: sudjeluje u radu Narodne čitaonice, predsjednikom je Medulinske posujilnice, osnivač ribarske zadruge, zapaženi član Konzumnog društva, osoba koja radi na promidžbi Medulina kao turističkog mjesta, tako da volimo Reći da je Don Luka Kirac osnivač medulinskog turizma,  sudjeluje u osnivanju Hrvatskog sokola Medulin 1911., dograđuje drugi toranj zvonika crkve sv. Agneze te iz tamošnjeg župnog ureda prenosi važne dokumente u Arhiv JAZU u Zagrebu, sačuvavši ih na taj način do danas.

 

Sahranjen je na Sveta Tri kralja 6. siječnja 1931. u Medulinu, prema nekim procjenama u nazočnosti oko 2.000 ljudi.

 

Godine 1998. u Medulinu mu je postavljena spomen-ploča, a u Puli jedna ulica nosi njegovo ime.

 

Medulinski župnik  Hrvoje Okadar blagoslovio je grob, a obilazeći njegov grob zajedno s  Načelnikom Ivanom Kircem,  odali su   počast našem velikodostojniku.