30.10.2021

Započelo prikupljanje informacija o planiranim programima u sklopu „Advent u Puli – L’Avvento a Pola“

Javna ustanova Pula Film Festival u svojstvu organizatora programa „Advent u Puli – L’Avvento a Pola“, koji se realizira pod pokroviteljstvom Grada Pule, poziva zainteresiranu javnost da prijave svoje kulturno-zabavne programe planirane za prosinac.

Svrha poziva je isključivo objedinjavanje cjelokupnog broja programa radi zajedničke objave i promocije.

Programi se i ove godine prijavljuju putem mrežnog obrasca, dostupan je na stranicama www.adventupuli.hr , pff.hr i pula.hr (link) a rok prijave je 10. studeni 2021. godine.

Dodatne informacije o programu moguće je dobiti putem e-pošte: tanja@pulafilmfestival.hr.