02.02.2022

Prostorno planiranje, ključni alat u zaštiti prostora i provedbi strateških ciljeva ekonomskog i društvenog razvoja: problemi, posljedice, rješenja.O prostornom planiranju na tematskom dijelu sljedeće sjednice Gradskog  vijeća
Na sljedećoj sjednici Gradskog  vijeća Grada Pule, koja će se održati 8. veljače 2022. godine, na inicijativu predsjednice Gradskog vijeća Dušice Radojčić, održat će se tematski dio posvećen prostornom planiranju, kao pitanju od osobitog interesa i značaja za život građana Pule. Pulsko se prostorno planiranje, pod reflektorima javnosti u proteklom razdoblju, udaljilo od najbolje prakse pa je potrebno utvrditi gdje su problemi i koja su rješenja.

Prostorno planiranje ključni je alat u zaštiti prostora i provedbi strateških ciljeva ekonomskog i društvenog razvoja. Stanje u prostoru u Puli i trendovi govore nam da prostorno planiranje, kakvo se do sada provodilo, nije u stanju  ostvariti navedene ciljeve te je očita nužnost promjene dosadašnje politike.

Grad Pula je pokrenuo izradu važnih strateških dokumenta – Strategiju razvoja urbanog područja Pule i Plan razvoja grada. Kako bi se ti planovi mogli realizirati prostornim planiranjem potrebno je stvoriti preduvjete za željene pravce razvoja. Strateški ciljevi zacrtani planovima razvoja mogu se ostvariti samo ukoliko se dosljedno implementiraju u prostorno plansku dokumentaciju. Pula se nalazi danas na prekretnici gdje može odlučiti kakav razvoj i budućnost želi. Klimatske su promjene realnost i dužnost nam je pripremiti se i pokušati ublažiti posljedice tih promjena. Nema boljeg trenutka za promjenu od ovog u kojem Grad Pula izrađuje nove razvojne strateške dokumente. Prostor je naš najvažniji resurs i budućnost nam ovisi o tome kako ćemo njime raspolagati.

„Stoga smo za izlagače na tematskom dijelu sjednice Gradskog vijeća pozvali predstavnike struke koji će, između ostalog, govoriti o potrebi jasnog definiranja javnog interesa koji se onda prostornim planom štiti, odnosno o potrebi reafirmacije prostornog planiranja i urbanizma u javnom interesu; odnosu pojedinačnih i privatnih interesa u prostornom planiranju u odnosu na prostorni razvoj i održivost; o načinu i mjerama implementacije strateških ciljeva razvoja u prostorne planove; o problemu zastarjelosti važećih planova s prevladanim tehnološkim i prostornim rješenjima; o izmjeni smjera gospodarskog razvoja koji mora uzeti u obzir prilagodbu klimatskim promjenama; o nužnosti participacije građana u puno ranijoj fazi oblikovanja prostornog plana“, rekla je predsjednica Gradskog vijeća Pule Dušica Radojčić.

Na tematskoj sjednici o glavnim problemima sustava planiranja govorit će ovlašteni arhitekt-urbanist i izrađivač prostornih i urbanističkih planova Nikša Božić, o nužnosti i načinu implementacije strateških ciljeva razvoja u prostorne planove izlagat će Ivana Katurić, direktorica tvrtke Urbanex kojoj je povjerena izrada Plana razvoja Grada Pule 2021.-2030. i Strategija razvoja urbanog područja Pule 2021.- 2027. te Helena Sterpin, potpredsjednica Društva arhitekata Istre o stanju u prostoru u Puli i prijedlozima DAI- SAI za strateški i urbanistički razvoj Pule.

Nakon njihova izlaganja, vijećnici će moći postavljati pitanja i raspravljati.

Sjednica Gradskog vijeća moći će se pratiti putem live streaminga na YouTube kanalu i web stranicama Grada Pule.