11.02.2022

Sanacija kolnika u Ližnjanskoj ulici

Privode se kraju radovi na sanaciji kolnika Ližnjanske ulice u Puli u sklopu redovnog održavanja cesta.

Na prometnici su postojala znatnija oštećenja i ulegnuća, a budući da se radi o kratkoj dionici, koja ima dosta veliki nagib, asfaltirat će se u punoj širini.

Radovi se izvode temeljem godišnjeg ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta i izvodi ih Cesta d.o.o. Pula.

Vrijednost radova je 55 tisuća kuna bez PDV-a.