22.02.2022

Župan Miletić: Potrebno je pronaći kvalitetno rješenje za Školu primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula

 Istarski župan Boris Miletić, zajedno s pročelnicom za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Patricijom Percan, održao je danas radni sastanak s ravnateljem Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula Davorom Klimanom na temu adaptacije i dogradnje školske zgrade ili pronalaska alternativne lokacije za preseljenje. Naime, zgrada je izgrađena 1891. godine i primarna joj je namjena bila stambena kuća da bi naknadno bila promijenjena u školsku zgradu. Posljednja dogradnja koja je i definirala današnji koncept zgrade izvršena je 2006. kada je izgrađen predprostor ulaska u školu.

U proteklih je 10 godina, Istarska županija, kao osnivač ŠPUD-a, za investicijsko i tekuće održavanje izdvojila gotovo 700 tisuća kuna. Međutim, sama zgrada ne udovoljava prostornim potrebama za izvođenje nastave i praktičnog rada te, kako je bilo govora na sastanku, nužno je pronaći zajedničko rješenje navedenog pitanja. Na prijedlog župana Miletića dogovoreno je da će se napraviti analiza kojom bi se trebalo utvrditi da li je optimalnije postojeću zgradu rekonstruirati i dograditi ili Školu preseliti na drugu lokaciju, primjerice u sklopu Društvenog centra Pula („Žuta škola“). Pritom je župan naglasio da je potrebno pronaći kvalitetno rješenje koje će s jedne strane, zadovoljiti potrebe Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula i realne financijske mogućnosti, s druge.