03.03.2022

Započelo javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o smanjenju zakupnine za ugostiteljske objekte u vlasništvu Grada Pule u 2022. godini

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula je 2. ožujka 2022. godine započeo s provedbom Savjetovanja s zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o  smanjenju zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule u 2022. godini – ugostiteljski objekti bez mogućnosti organiziranja ugostiteljske terase.

Navedeno savjetovanje provest će se u razdoblju od 2. ožujka do 2. travnja 2022. godine, a adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je zakupnine@pula.hr

Prateće dokumente i dodatne informacije možete pronaći na web stranici Grada Pule www.pula.hr u rubrici e-Konzultacije.

 

Sukladno postojećim epidemiološkim mjerama koje direktno i značajno pogađaju gospodarstvenike koji se bave ugostiteljstvom, a posebice one čiji ugostiteljski objekti nemaju mogućnost organiziranja ugostiteljske terase, ovom odlukom predlaže se da se zakupnicima gradskih poslovnih prostora koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost, ali bez mogućnosti organiziranja ugostiteljske terase, ugovorene zakupnine smanje u iznosu od 50 posto i to za mjesec travanj, svibanj i lipanj 2022. godine. Odluka će se primjenjivati  na postojeće ugovore o zakupu, neovisno o tome kada su zaključeni.

Predložena Odluka predstavljat će osnovu za smanjenje ugovorene zakupnine u visini od 50 posto za navedeno razdoblje te neće biti potrebno podnositi posebne zahtjeve niti zaključivati anekse postojećih ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule.

Pravo na smanjenje zakupnine neće se priznati u slučajevima kada se u poslovnom prostoru ne obavlja djelatnost tijekom cijele kalendarske godine, osim u uvjetima pod kojima je korištenje poslovnog prostora djelomično onemogućeno u trajanju od najviše trideset dana, bez krivnje zakupnika, te u slučajevima adaptacije poslovnog prostora za vrijeme trajanja zakupa.