18.03.2022

Dodjeljena sredstva za sanaciju mola Financa.

 

Načelnik Općine Medulin Ivan Kirac  potpisao je  dana 18. ožujka 2022. godine  s ministrom mora prometa i infrastrukture Olegom Butkovićem u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja u Rijeci ugovor o sufinanciranju sanacije mola Financa,   temeljem koje je Općini Medulin dodijeljeno 200.000,00 kuna.

Naime, Općina Medulin prijavila se na javni poziv Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te zatražila sufinanciranje sanaciju mola Financa. Ukupna procijenjena vrijednost projekta  je 607.938,00 kuna, od Ministarstva je zatražen iznos od 469.000,00 kuna, dok će  se ostatak  osigurati  u općinskom proračunu.

Iako je Ministarstvo dodijelilo samo iznos od 200.000,00 kuna u izmjenama  proračuna predložiti će se vijećnicima osiguranje dodatnih sredstava, kako bi se provela predmetna sanacija, jer je molo Financa zaista u lošem stanju i zahtijeva  obnovu.

Projektom je  planirana sanacija oštećenja platoa Mola sanacijom postojećih i postavljanjem novih kamenih ploča. Sanirati će se pristup Molu za pješake, kupače, ronioce i izletnike te će se izraditi stube za pristup s obje strane mola. Osim toga sanirati će se oštećenje betonskih plombi i kamenog zida koji je izložen jačem djelovanju valova. Podmorski dio mola  će se ojačati betonom, a urediti će se pješačka staza koja će omogućiti pristup  Molu  i osobama sa smanjenom pokretljivošću. Pristup Molu će se, zbog pokosa terena, osigurati novim kamenim zidom.

 

Zbog osiguravanja dodatnih sredstava i provedbe javne nabave, radovi će se izvoditi nakon kraja turističke sezone.