23.03.2022

Možemo! Pula: REFERENDUM JE RJEŠENJE ZA LUNGOMARE!

 

Pula, 23. ožujak 2022. – “Vrijeme je da građani odluče podržavaju li izgradnju hotela na Lungomareu”, poručili su vijećnici Možemo! Pula na konferenciji za novinare održanoj u Puli i pozvali na raspisivanje referenduma. 

Upravo je velik interes građana koji su sudjelovali u  javnom izlaganju o drugim izmjenama urbanističkog plana uređenja još jednom dokazao koliko je tema Lungomare, jednog od najvažnijih prostornih resursa Grada Pule, šetališta koje se proteže od gradskog kupališta Valkane do Gortanove uvale i Valsalina, važna za njih, ističu iz stranke.

Možemo! Pula prostorni razvoj vidi kao fundamentalno pitanje, u njemu se ogleda strategija cjelokupnog razvoja grada, a gradnja golemog i predimenzioniranog objekta na mjestu koje građani Pule smatraju ključnim ne može se razriješiti bez glasa građana. 

Pokazali smo spremnost za suradnju unutar koalicije, pa smo tako u Gradskom vijeću podržali doslovno sve prijedloge osim prodaje dijela vrijednih gradskih zemljišta, ali budućnost Lungomare vidimo različito od Nezavisne liste Filipa Zoričića ili SDP. Zato smatramo kako je potrebno da se građanima putem referenduma omogući da odluče o tome što će se graditi na Lungomareu, poručuju iz Možemo! Pula. 

No, prije raspisivanja referenduma potrebno je pokrenuti treće izmjene UPU Lungomare, kojima će se onda razmotriti primjerenost svih planiranih sadržaja u obuhvatu plana.  Zahtjev za treće izmjene može pokrenuti bilo tko, mogu se pokrenuti odmah i teći paralelno s drugim izmjenama, koje su u tijeku i koje se odnose samo na proširenje nogometnog igrališta. 

U skladu s mišljenjem Društva arhitekata Istre, Možemo Pula! predlaže da u treće izmjene UPU treba uvrstiti mjere očuvanja, obnove i proširenja šumskog predjela i očuvanje obalnog pojasa od gradnje. Nepotrebno je graditi nove ugostiteljske objekte u šumi i dodatne uređene plaže, potrebno je obnoviti postojeće objekte i plaže na Valkanama i na Mornaru.

Sam zahtjev za referendum može pokrenuti gradonačelnik, trećina vijećnika Gradskog vijeća ili većina mjesnih odbora. Referendum zatim raspisuje Gradsko vijeće Grada Pule i njegove rezultate usvaja većina svih vijećnika Gradskog vijeća, a rezultati referenduma su obavezujući. 

U  trećim izmjenama mogu se mijenjati svi dijelovi plana te u njih inkorporirati rezultati referenduma.

Za građane Pule referendum o ovom pitanju bi bio važan politički iskorak, ocjenjuju u Možemo! Pula. Iako je u nedavnoj prošlosti bilo mnogo povoda za odlučivanje o pitanjima važnim za grad putem referenduma, koji omogućavaju i Statut Grada Pule i Ustav, niti jedan referendum do sada nije raspisan.

Referendum je ujedno i najprimjereniji način za rješavanja političke krize koja je nastala oko slučaja Lungomare – ključne točke neslaganja među koalicijskim partnerima.

O POVIJESTI PROJEKTA HOTELA NA LUNGOMARE:

Mali “sportski” hotel s 80 ležajeva na Valkanama prvi je puta ucrtan u GUP 2008. godine unatoč ondašnjem protivljenju građana. To se tada pravdalo potrebama sportskog kompleksa. Otada su kapacitet i gabariti hotela rasli. Urbanistički plan uređenja – UPU Lungomare usvojen je  2012. godine i prvi puta mijenjan 2015. godine kako bi se kapacitet hotela planiranog na današnjem stadionu povećao sa 170 na 360, da bi se omogućila gradnja sa 6 na 7 nadzemnih i dvije podzemne etaže, te visina s 22 na 27 metara. Izradu UPU-a i 1. izmjena platio je investitor (2012. Istra cement d.d., a 2015. Istra cement nekretnine d.o.o.). U UPU-u iz 2012. navedeno je da je Istra cement d.d. vlasnik 81.800 m2 odnosno 33 posto površine obuhvata plana. UPU iz 2015. važi još i danas.