Grad Vodnjan raspisao Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva

Grad Vodnjan-Dignano raspisao je Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području Grada Vodnjan-Dignano u 2018. godini, i to za:

– POTPORE NOVOOSNOVANIM TVRTKAMA ZA PODUZETNIŠTVO
– POTPORE PODUZETNICIMA ZA FINANCIRANJE PRIPREME I KANDIDIRANJE EU PROJEKATA
– POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE
– SUFINANCIRANJE ULAGANJA U STANDARDE KVALITETE
– SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA POLAGANJA STRUČNIH I MAJSTORSKIH ISPITA

Više na http://www.vodnjan.hr/