IŽ dodjeljuje potpore za jačanje prerađivačke industrije do 80.000,00 kn

Istarska županija je objavila Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2018. godinu, za što je u ovogodišnjem proračunu osigurano 1.085.000,00 kn. Kontinuiranom dodjelom bespovratnih potpora Istarska županija doprinosi povećanju učinkovitosti poslovanja i konkurentnosti poduzetnika, unapređenju učinkovitosti proizvodnje i proizvodnih procesa; jačanju pozicije gospodarskih subjekata na tržištu te povećanju zaposlenosti i samozaposlenosti. Ujedno, dodjelom bespovratnih sredstava poduzetnicima se omogućuje nabava suvremenih strojeva i opreme, te se smanjuju njihovi početni financijski izdatci prilikom pokretanja poslovanja.

Korisnici sredstava su subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva, koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište na području Istarske županije.

Sustav nepovratnih potpora (potpora malih vrijednosti) provodi se kroz subvencioniranje realiziranih troškova u visini od 50% koje poduzetnici mogu ostvariti prijavom na Javni poziv. Javni poziv bit će otvoren tri mjeseca, odnosno do iskorištenja sredstava.

Potpore se dodjeljuju putem mjera:

1. Početak poslovanja – samozapošljavanje;
2. Subvencioniranje nabave nove opreme;
3. Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije

Novina Javnog poziva u 2018. godini je mjera „Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije“ i to za nabavu nove opreme s maksimalnim iznosom subvencije do 80.000,00 kn.

Za mjeru „Subvencioniranje nabave nove opreme“ iznos potpore povećan je na 20.000,00 kn za razliku od javnog poziva iz 2017. kada je iznos potpore iznosio 10.000,00 kn.

Mjera pod nazivom „Potpora za početak poslovanja – samozapošljavanje“ ostaje nepromijenjena te se prijavom na istu ne isključuje mogućnost prijave na mjeru 2 „Subvencioniranje nabave nove opreme“, čime iznos potencijalno ostvarenih potpora raste i do 30.000,00 kn.

Važno je naglasiti da će prijave biti moguće dostaviti isključivo u online obliku, čime se olakšava procedura te ubrzava obrada prispjelih prijava.

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji, kao i potrebni obrasci objavljeni su na službenim internet stranicama Istarske županije, pod rubrikom Natječaji.