Održana 5. sjednica Skupštine Istarske županije

Na današnjoj 10. po redu sjednici Skupštine Istarske županije usvojena je Županijska razvojna strategija do 2020. godine na koju se, u uvodnome dijelu, osvrnuo istarski župan Valter Flego kazavši kako se radi o strateškom dokumentu koji definira budući razvoj Istre.

Strategija vidi Istarsku županiju kao autonomnu, modernu, otvorenu i gospodarski konkurentnu regiju prepoznatljive kulturne i prirodne baštine, visoke kvalitete života  u okvirima uravnoteženog i održivog razvoja“, naglasio je župan Flego dodajući kako navedena vizija predstavlja jedan dugoročan i stabilan plan te će poslužiti kao dobra podloga za nadolazeće razdoblje, posebice po pitanju europskih fondova za financijsku perspektivu  do 2027. godine.

Ključna područja Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine odnose se na: ulaganje u ljudske resurse (obrazovanje) u skladu s trendovima i potrebama tržišta rada; ulaganje u gospodarstvo s naglaskom na digitalizaciju, inovacije  i primjenu novih tehnologija te jačanje širokopojasne infrastrukture; održivi razvoj turizma; Istru kao „zelenu regiju“; Istru ako stabilnu i sigurnu regiju te na očuvanje i razvoj istarskog identiteta.

Uslijedilo je Izvješće o stanju u prostoru Istarske županije za razdoblje od 2013. do 2016. godine, kojim se analizira i ukazuje na utvrđene probleme u prostoru, te se prati provedba prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor. Prema riječima župana, izvješćem je evidentirano sljedeće: puno je stambenih jedinica koje se ne koriste za stalno stanovanje; 70% stanovnika živi na moru ili uz more; potrebno je izraditi Strateški program ruralnog razvoja za iduće razdoblje; prosječni BDP po stanovniku u IŽ ostvaren je u visini 12.837 € (97.083,00 kn) što je 25,3 % više od prosječnog BDP po stanovniku Republike Hrvatske; voda koja se isporučuje korisnicima u pravilu je zadovoljavajuće kakvoće; stanje mora na plažama je izvrsno itd.

Skupština je usvojila i Regionalni program za mlade Istarske županije od 2018. do 2022. godine, a župan Flego je izrazio zadovoljstvo što se na današnjem dnevnom redu nalazi točka koja se direktno tiče mladih.

„Njegovom izradom dobili smo vrijedan strateški dokument koji će nam poslužiti kao temelj za stvaranje poticajnog društvenog i ekonomskog okruženja za mlade. Uspostavljanjem odgovarajuće politike za mlade želimo dati adekvatan odgovor na većinu potreba mladih, bilo da je riječ o njihovom obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvu ili društvenoj uključenosti“, istaknuo ej župan zaključivši kako promišljanje o budućnosti mora biti snažno okrenuto mladima i javnim politikama za mlade jer oni nisu „naša budućnost“ ako ne budu prioritetno područje javnih politika.