GRAD VODNJAN-DIGNANO – 1. Forum „ICT – društvo“

Gradonačelnik Grada Vodnjan-Dignano g. Klaudio Vitasović je sudjelovao na 1. Forumu „ICT – društvo“ koji je održan 23. ožujka 2018. godine u Osijeku. Organizatori Foruma bili su Institut za europske i globalizacijske studije te Osijek Software City koji su u Osijeku okupili poslovnu, akademsku i političku zajednicu na temu kako informatičke i komunikacijske tehnologije učiniti razvojnim pokretačem Slavonije i Hrvatske i kako zadržati mlade i perspektivne ljude u Hrvatskoj. Isto tako, cilj je Foruma i stvaranje povoljne poduzetničke klime, reformu obrazovnog sustava te poboljšanje zakonodavnog okvira za ulaganje i razvoj ICT sektora.

Gradonačelnik Grada Vodnjan-Dignano je pozvan da na Forumu, svojim dosadašnjim uspješnim rezultatima i primjerima dobre prakse i sinergije javnog i privatnog sektora, prezentira sudionicima sve poduzete mjere i aktivnosti koje su Grad Vodnjan-Dignano dovele do grada u kojem je poželjno investirati, otvarati nove poslovne pogone te ono što je najbitnije zapošljavati mlade i rješavati stambeno zbrinjavanje istih.

Izuzetno smo zadovoljni statističkim pokazateljima koji govore da Grad Vodnjan-Dignano bilježi najveći rast zaposlenosti u Republici Hrvatskoj u 2017. godini (19,83%) te da smo u Top 10 gradova u Hrvatskoj po porastu zaposlenosti na području Grada u razdoblju od 2013.-2017. godine (30,78%).To svakako potvrđuje činjenicu da je Grad Vodnjan-Dignano u proteklom razdoblju provodio niz mjera i programa od važnosti za stvaranje pozitivne investicijske klime te povoljnih uvjeta za rad gospodarskih subjekata, a samim time i stvaranja novih radnih mjesta Da bismo u tome uspjeli, Grad je provodio i provodi razne poticajne mjere, od smanjenja komunalnog doprinosa za nove poslovne pogone, subvencioniranja kamata na kredite poduzetnika, do potpora za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, potpora za financiranje pripreme i kandidiranja EU projekata, sufinanciranja ulaganja u standarde kvalitete, sufinanciranja troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita. Uveli smo nepovratne potpore novoosnovanim tvrtkama, sufinancirali troškove za programe u poljoprivredi, subvencionirali deficitarna zanimanja, subvencionirali žene u poduzetništvu. Tu svakako moramo spomenuti i otvaranje novih poslovnih pogona koji su se u Vodnjanu realizirali proteklih godina i koji su doprinijeli u razvoju gospodarstva Grada. Nastojali smo uvijek biti partner svim poduzetnicima i investitorima na način da gradske službe budu uvijek na raspolaganju i budu aktivni kreatori razvoja gospodarstva. Paralelno sa provedbom mjera i poticanja razvoja gospodarstva razvili smo i poseban program poticaja stanovanja za mlade pod nazivom Vodyoung, kojim je stvorena pozitivna klima glede zadržavanja mladih i privlačenja mladih iz drugih krajeva u naš grad, a sve kako bi davali poticaj mladim obitelji koje bi imale namjeru kao mjesto stanovanja izabrati upravo Vodnjan, odnosno kako bi poticali aktivno naseljavanje mladih na području grada te istovremeno unaprijedili perspektive za život mladih kroz stvaranje infrastrukturnih uvjeta i novih radnih mjesta“ iznio je gradonačelnik Klaudio Vitasović u svom nastupu na 1. Forumu „ICT – društvo“ održanom u Osijeku.