Najava testiranja kandidata za spasioce na vodi Hrvatskog Crvenog križa

Služba spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja Hrvatskog CK i ove godine organizira tečajeve za osposobljavanje spasilaca na vodi za područje
Istarske županije. Preduvjet za upis na natječaj je testiranje kandidata koje će se održati u subotu 14. travnja 2018. u Puli.

Svi zainteresirani moraju ispuniti pristupnicu koju mogu pronaći na web stranici Hrvatskog Crvenog križa http://www.hck.hr . Sve informacije vezane za detalje testiranja biti će poslane putem maila. Prijave za testiranje traju do 13. travnja 2018. Testiranje se vrši u bazenu, a kriterije koje moraju zadovoljit svi prijavljeni su sljedeći:
• plivanje 400 metara u vremenu do 8:00 minuta
• ronjenje 20 metara u daljinu
• demonstracija prsne tehnike plivanja

Predviđeni termini održavanja tečajeva na području Istarske županije za ovu godinu jesu sljedeći:
I. od 7. do 13. svibnja
II. od 21. do 27. svibnja.