Vijeće za prevenciju kriminaliteta potvrdilo visoku razinu stanja sigurnosti u Puli

U pulskoj Komunalnoj palači održana je sjednica novog saziva Vijeća za prevenciju kriminaliteta na kojoj su, među ostalim predstavljeni podaci o stanju sigurnosti u Puli.

Zamjenica gradonačelnika Pule ujedno i predsjednica Vijeća Elena Puh Belci pozdravila je okupljene članove i zahvalila na uspješnoj suradnji u realizaciji Plana za 2017. godinu. Vijeće za prevenciju kriminaliteta osnovano je u cilju razvoja programa prevencije kriminaliteta na području Grada, a radi zaštite sigurnosti građana, materijalnih dobara i zajednice u cjelini, kroz partnerstvo i zajedničko planiranje i djelovanje različitih tijela vlasti, javnih službi, gospodarstva i građana. Programom prevencije kriminaliteta na razini Grada obuhvaća se suzbijanje nasilja u obitelji, maloljetničku delikvenciju, kaznena djela na štetu djece i maloljetnika, zlouporabu droga, suzbijanje nasilja u urbanim sredinama, te provođenje drugih mjera radi povećanja razine sigurnosti ljudi i imovine.

Vijeće za prevenciju kriminaliteta čine predstavnici Grada Pule, Policijske postaje Pula,  Općinskog suda u Puli, ureda Državne uprave u Istarskoj županiji, Centra za socijalnu skrb u Puli, Gradskog društva Crvenog križa Pula, Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, Osnovne škole Šijana, Društva Naša djeca te Obiteljskog centra Istarske županije.

Načelnik Policijske postaje Pula Vjekoslav Vukšić prezentirao je izvješće o radu policijske postaje Pula odnosno statističke pokazatelje kretanja kriminaliteta za 2017. godinu prema kojima te su zabilježena 1.368 kaznenih dijela što predstavlja pad broja kaznenih dijela za 3% pri čemu je 51% istih i razriješeno.

Podaci se odnose na šire područje budući da Policijska postaja Pula, pored same Pule nadležna je i za grad Vodnjan te općine Medulin, Ližnjan, Marčanu, Fažanu, Barban i Svetvinčenat gdje broj dolazaka stranih turista u ljetnoj sezoni premašuje brojku od milijun dolazaka, što odgovara 1/4 ukupnog broja stanovnika Hrvatske te se broj ljudi u tom području u sezoni povećava za čak 1.260 posto, a ukupno ostvaruju preko 7 milijuna noćenja.

„Zaključno možemo ustvrditi kako je ocjena stanja sigurnosti za područje Pule zadovoljavajuća te kako se ne bilježe sigurnosno-rizični događaji koji bi svojim posljedicama i intenzitetom u većoj mjeri ugrožavali sigurnost građana i imovine“, kazao je Vukšić poručivši kako se policijska statistika treba promatrati i kroz povećani obujam rada same policije kojoj će ove godine prioritet biti rješavanje kaznenih djela iz oblasti općeg kriminaliteta koja su zastupljena sa 68% ukupnog kriminaliteta evidentiranog u Puli, odnosno konkretno krađa i teških krađa-provala, te pojačano suzbijanje kaznenih djela i prekršaja iz domene kriminaliteta droga s ciljem postizanja što boljih rezultata u borbi protiv ovisnosti.

Da je Pula siguran grad govori i činjenica da broj turista koji posjećuju naš grad konstantno povećava pa je tako 2017. godine Pula zabilježila preko 400 tisuća dolazaka i preko 2 milijuna noćenja. Upravo u vrijeme turističke sezone broj stanovnika koji borave na području Pule povećava i do 7 puta, a tom broju treba pridodati i turiste koji dolaze u jednodnevno razgledavanje grada, kao i sezonske zaposlenike koji u Pulu dolaze iz svih krajeva Hrvatske.

Govoreći o aktivnostima u protekloj godini, Vijeće za prevenciju kriminaliteta u 2017. godini provelo je niz zajedničkih manifestacija i usmjerenih aktivnosti u osnovnim školama s prvenstvenim ciljem edukacije djece i mladih o štetnosti zlouporabe droga poput akcija „Baci drogu u koš“, „Reci drogi NE“ te „Život bez droge je prva liga“. Također, u 2017. predstavljen je prvi dvojezični Vodič za djecu i mlade Grada Pule, a Vijeće je zajedno s Policijskom postajom Pula provelo i edukaciju za učenike na temu zabrane prodaje alkoholnih pića i duhanskih proizvoda maloljetnicima.

Na kraju, zamjenica gradonačelnika Elena Puh Belci predstavila je i aktivnosti Vijeća za 2018. godinu među kojima je istaknula da će se u 2018. godinu uz provođenje već tradicionalnih manifestacija organizirati okrugli stol na temu organizacija humanitarnih akcija te objedinjavanje svih informacija projekta PulaPet+ u brošuru s ciljem bolje edukacije vlasnika pasa, ali i svih ostalih građana.  Članove je upoznala i sa suradnjom Grada Pule, Vijeća za komunalnu prevenciju i Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva o programu “Aktivni u zajednici” koji ima za cilj povećati društveni kapital kroz aktivnosti usmjerene na rješavanje problema sigurnosti u njihovoj zajednici.