Nova privremena regulacija prometa u Puli

Radi asfaltiranja i postavljanja novih detektorskih petlji na križanju Koparske i Kukuljevićeve ulice od srijede, 4. travnja 2018. godine uvodi se nova privremena regulacija prometa na predmetnom raskrižju na način da će se sav promet iz Koparske ulice preusmjeravati u Kukuljevićevu ulicu. Ista će na snazi biti do 6. travnja nakon čega će se osposobiti privoz prema Rakovčevoj ulici.

Od srijede od 08:00 sati do petka 06.04. i okončanja predmetnih radova autobusi Pulaprometa koji prometuju na linijama 3a (Šijana – Verudela), 5 (Štinjan – Giardini), 21a (Peroj-Pula), 22 (Vodnjan-Pula) i 23a (Valtura-Pula) neće prometovati predmetnim ulicama već će koristiti Ulicu 43.istarske divizije i Ulicom Dubrovačke bratovštine voziti do Rakovčeve ulice kada će nastaviti prometovanje zadanim trasama.
U spomenutom vremenu stajališta u Koparskoj  i Rakovčevoj ulici neće biti u funkciji. Zamjensko stajalište biti će ono u Ulici 43.istarske divizije.
Podsjetimo, radovi na zamjeni starih instalacija na semaforima na križanju Koparske i Kukuljevićeve ulice započeli su početkom ožujka ove godine, a sve s ciljem povećanja sigurnosti sudionika u prometu. Radovi obuhvaćaju rekonstrukciju postojeće kabelske kanalizacije semaforskog uređaja, zamjenu dotrajalih stupova i izradu betonskih temelja novih konzolnih nosača semaforskih laterni. Obzirom je riječ o većem zahvatu na semaforskoj infrastrukturi radovi se izvode po fazama koje prati odgovarajuća privremena regulacija prometa.

Mole svi sudionici u prometu na dodatni oprez i poštivanje privremene regulacije prometa.