Poziv za predlaganje kandidata za nagradu “Marijan Rotar”

Javna ustanova Pula Film Festival, sukladno Članku 44. Statuta Pulskog filmskog festivala, stavka 6., raspisala je 6. travnja javni poziv za prijedlog kandidata za dodjelu nagrade Marijan Rotar.

Pozivom se pokreće postupak za predlaganje kandidata za dodjelu nagrade Marijan Rotar na 65. Pulskom filmskom festivalu. Nagrada se dodjeljuje pravnim ili fizičkim osobama koji su podjednako svojim idejama i djelima spojili Pulu i film i na taj način doprinijeli razvitku Festivala i raspoznavanju Pule kao filmskoga grada. Kandidature se podnose u pisanom obliku s podacima o podnositelju i obrazloženju prijedloga kandidature. Prijedlozi se dostavljaju do 30. travnja 2018. godine na adresu: Pula Film Festival, Uspon na Kaštel 2, 52 100 Pula s naznakom „ne otvaraj“.