Grad Vodnjan-Dignano udrugama i drugim neprofitnim organizacijama dodijelio gotovo 1.000.000 kuna za 2018. godinu

Jučer, 10. travnja 2018. godine u prostorijama „Pučkog otvorenog učilišta Vodnjan- Universita’ Popolare Aperta Dignano“ smještenog u znamenitoj vodnjanskoj palači Portarol, s početkom u 17 sati održano je svečano potpisivanje Ugovora o dodjeli financijskih sredstava udrugama i drugim neprofitnim organizacijama na području Grada Vodnjana-Dignano za 2018. godinu.

Gradonačelnik Klaudio Vitasović pozdravio je prisutne čestitajući svima čiji su projekti prepoznati kao kvalitetno osmišljeni programi i za čije su im aktivnosti u 2018. godini odobrena financijska sredstva. Istaknuo je pritom da je ovo 3. godina provođenja Javnog natječaja za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Grada Vodnjan-Dignano, a sve sukladno novim zakonskim odredbama „Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.“ Udruge su sukladno ovom Natječaju mogle prijaviti programe, projekte, manifestacije i aktivnosti za prioritetna područja 1. kultura, 2. razvoj civilnog društva, 3. predškolski odgoj i obrazovanje, 4. socijalna skrb i zdravstvo, 5. poljoprivreda, 6. turizam i 7. zaštita okoliša.

Na natječaj je pristigla 61 prijava, a sklopljeno je 50 ugovora o dodjeli financijskih sredstava. Upravni odjel za društvene djelatnosti i opću upravu udrugama i drugim neprofitnim organizacijama  odobrio je 439.000,00 kn (kultura: 280.500,00 kn, razvoj civilnog društva: 28.000,00 kn, predškolski odgoj i obrazovanje: 75.500,00 kn, socijalna skrb i zdravstvo: 55.000,00 kn) dok je Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte udrugama dodijelio sredstva u visini od 177.200,00 kn (poljoprivreda:120.000,00 kn , turizam: 27.700,00 kn, zaštita okoliša: 29.500,00 kn). Temeljem novih ugovora sklopljenih za 2018. godinu odobreno je ukupno 616.200,00 kuna. Tome treba pribrojiti i sredstva dodijeljena temeljem ugovora o višegodišnjem financiranju, sklopljenih u 2016. godini, za podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga, u iznosu od 361.700,00 kuna. Dakle, sveukupan iznos dodijeljenih financijskih sredstava u 2018. godini iznosi 977.900,00 kuna.

Nakon sklapanja ugovora gradonačelnik je još jednom čestitao svim prisutnim predstavnicima udruga i drugih neprofitnih organizacija te im zaželio uspješan rad u 2018. godini.