Pula je primjer kvalitetnog pristupa u rješavanju zbrinjavanja oborinskih voda

Grad Pula već godinama u poslovanje gradske uprave, ali i u infrastrukturu grada uvodi najmodernija rješenja koja dugoročno doprinose dodatnom podizanju kvalitete života u gradu. Jedno je od takvih rješenja i pilot projekt novog i kvalitetnijeg pristupa u rješavanju problema zbrinjavanja oborinskih voda u urbanim sredinama. Upravo je to razlog zbog kojeg je Pula kao jedan od predvodnika ponovno proglašena gradom čiji primjer trebaju pratiti i ostali hrvatski gradovi, što navode profesori sa zagrebačkog Građevinskog fakulteta Kristina Potočki i Dražen Vouk u posljednjem broju stručnog časopisa Hrvatska vodoprivreda.

U Puli se posljednjih godina uspješno radi na uvođenju kvalitetnijih rješenja odvodnje oborinskih voda što uključuje kišne vrtove, infiltracijske jarke, infiltracijsko-retencijske lagune, podzemne retencije i drugo. Dio planiranih rješenja je već u funkciji s izvrsnim rezultatima, zbog čega profesori u svojem članku navode kako je potrebno početi primjenjivati pozitivna iskustva Pule u znatno većem obimu i u ostalim gradovima u Hrvatskoj.

Problem rješavanja odvodnje oborinskih voda u urbanim sredinama u Hrvatskoj je najčešće potpuno prepušten lokalnim zajednicama. Za kvalitetno rješavanje problema odvodnje oborinskih voda neophodna su velika financijska ulaganja te se gotovo sve lokalne zajednice oslanjanju isključivo na postojeće mogućnosti u sklopu postojećih mješovitih sustava odvodnje, zbog čega Pula i predstavlja primjer pozitivne prakse u našoj zemlji.

Autori navode kako se sustavi odvodnje oborinskih voda najčešće grade s ciljem učinkovite odvodnje uvjetovanih oborinama razdoblja ponavljanja, a pri pojavi oborina većeg razdoblja ponavljanja sustavi odvodnje ne mogu prihvatiti sve generirane količine oborinskih voda i pojavljuju se plavljenja pojedinih dijelova urbaniziranih područja.

Članak autori zaključuju konstatacijom kako je potrebno početi primjenjivati pozitivna iskustva Pule u znatno većem obimu i u ostalim gradovima u Hrvatskoj.