Održana 5. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća u Istarskoj županiji

 Na današnjoj, 5. po redu, sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća u Istarskoj županiji, održanoj u sjedištu Županije, u Puli, bilo je govora o politici zapošljavanja, prijedlogu Zakona o komunalnom gospodarstvu te sustavu gospodarenja otpadom u Istri. Sjednici je, uz članove Savjeta, kojem predsjedava voditelj Ureda Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije Rajko Kutlača, prisustvovao i istarski župan Valter Flego.   Govoreći o politici zapošljavanja – ponuda i potražnja, istaknuto je kako Istarska županija bilježi rekordno nisku razinu nezaposlenosti, najnižu od 1989. godine. Međutim, GSV je složan oko činjenice da postoje veliki izazovi u pogledu deficitarnih zanimanja, kao i pronalasku radne snage općenito. Zaključeno je, stoga, da interes mora biti rješavanje nedostatka radne snage prvenstveno iz vlastitih potencijala i resursa Istre i Hrvatske pa tek potom uvozom radne snage. U tom kontekstu kao interes zajednice uz uspješnost poslovanja poslovnih subjekata, kao smisao djelovanja, treba gledati i cijenu rada i uvjete rada.

S ciljem nastavka rasta i razvoja Istre, Gospodarsko-socijalno vijeće u Istarskoj županiji predlaže 5 mjera: (1.) nužnost prilagodbe obrazovnih kurikuluma stvarnim potrebama tržišta rada; (2.) snažnije i bolje povezivanje znanstvenih institucija i gospodarskih subjekata; (3.) fleksibilizaciju tržišta radne snage; (4.) rasterećenje doprinosa na plaće; te (5.) kratkoročne mjere za privlačenje i stimuliranje deficitarne  radne snage.

Po pitanju novog prijedloga Zakona o komunalnom gospodarstvu, GSV smatra kako isti neće doprinijeti racionalizaciji poslovanja dosadašnjih komunalnih trgovačkih društava, kao ni poboljšanju usluga za krajnje korisnike, odnosno potrošače. Naime, novi prijedlog Zakona otežava poslovanje trgovačkih društava koja trenutno obavljaju komunalnu djelatnost, a što može rezultirati otežavanjem pružanja javnih usluga građanima jedinica lokalnih samouprava. Konkretno, na sjednici je bilo govora o pružanju pogrebničkih usluga o čemu je prezentaciju održao gradonačelnik Rovinja Marko Paliaga.

Kao zaključak na navedenu problematiku, Gospodarsko-socijalno vijeće u Istarskoj županiji navodi da se Prijedlogom Zakona o komunalnom gospodarstvu zabranjuje obavljanje drugih djelatnosti osim komunalnih, te se na takav način ograničava njihova poduzetnička i tržišna sloboda.

„Konkurencija i tržišni uvjeti su zdravi i dobrodošli; zabrana obavljanja usluga i zabrana rada svakako nije. Posebno zabrinjava što zakonodavna rješenja ne osiguravaju odnosno ne definiraju uvjete djelovanja poslovnim subjektima koji bi obavljali te djelatnosti. Takvo zakonodavno rješenje prouzročit će niz negativnih posljedica za djelatnosti poput zbrinjavanja otpada i pružanja pogrebničkih usluga. Nadalje, time se JLS nameće nužnost osnivanja novih trgovačkih društava, koja će obavljati ostale poslove što zahtjeva dodatne administrativne i druge troškove“, jednoglasnog je stava GSV.

Zbog svega navedenog, članovi GSV-a drže kako se u odredbi članka 24. prijedloga Zakona o komunalnom gospodarstvu, kao uslužne komunalne djelatnosti, moraju navesti – vodoopskrba i odvodnja te  gospodarenje komunalnim otpadom, kao djelatnosti koje su regulirane posebnim propisima.

„Jedan od osnovnih ciljeva novog Zakona o komunalnom gospodarstvu trebao bi biti povećanje kvalitete obavljanja komunalnih usluga u korist naših građana, a ovaj prijedlog Zakona to nepotrebno ograničava“, stoji u zaključku GSV-a.

Nakon izlaganja o sustavu gospodarenja otpadom u Istri, koju je održao direktor komunalnog poduzeća Usluga Poreč d.o.o. Milan Laković, svoje je viđenje iznio i župan Flego. Naime, župan je ponovio kako je Istra želeći biti zelenom regijom, uz PGŽ prva krenula u izgradnju modernog Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, projekta realiziranog velikim dijelom sredstvima iz EU fondova.

„Istarska županija je uspostavila novi sustav gospodarenja otpadom, koji treba biti pravedan, zdraviji i ekološki održiv. Pristup plaćanja zbrinjavanja otpada na temelju količine  a ne paušala temeljenom na kvadraturi ili broju korisnika vodi tom cilju. Primarnom selekcijom otpada na kućnom pragu, građani će sami moći utjecati na preostalu količinu otpada koju je potrebno obraditi, a samim time i na svoje račune“, naglasio je istarski župan. Novi način zbrinjavanja otpada, smatra župan, treba spriječiti negativne posljedice i štetni utjecaji po ljudsko zdravlje i naš okoliš. Smeće se više neće zakopavati i zatrpavati, nego će se sustavno zbrinjavati uz najviše zdravstvene i ekološke kriterije.

Gospodarsko-socijalno vijeće pružilo je punu podršku naporima i nastojanjima Istarske županije po tom pitanju, držeći kako svi zajedno moramo početi mijenjati svoj stav prema otpadu. Otpad je resurs, a njegovo pravilno zbrinjavanje može jamčiti građanima zdraviji okoliš i manje račune. Stoga je naš zajednički cilj do 2020. godine dostići 50% odvajanja otpada na kućnome pragu.

Također, GSV je stava da usklađivanjem prihodovne i rashodovne strane odnosno optimizacijom troškova poslovanja, kao i racionalizacijom istog, te uz promjene u način odlaganja otpada od strane korisnika, trebamo postići ciljeve koji proizlaze iz strategije gospodarenja otpadom bez ili uz neznatno dodatno financijsko opterećenje krajnjih potrošača.

Gospodarsko-socijalno vijeće savjetodavno je tijelo Skupštine Istarske županije, osnovano radi uspostave i razvitka tripartitnog dijaloga. Članovi vijeća biraju se iz redova sindikata, poslodavaca i Istarske županije.