Održana edukacija povodom Svjetskog dana borbe protiv alkoholizma

Povodom Svjetskog dana borbe protiv alkoholizma Vijeće za prevenciju kriminaliteta Grada Pule na čelu sa Zamjenicom gradonačelnika Elenom Puh Belci, u suradnji sa Policijskom postajom Pula, organiziralo je posebnu edukaciju za učenike završnih razreda Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu na temu zabrane prodaje alkoholnih pića i duhanskih proizvoda maloljetnicima.

Zamjenica gradonačelnika Elena Puh Belci pozdravila je okupljene učenike te im je ukratko predstavila smjernice rada Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Pule. “Danas Vam se obraćam prije svega kao odraslim ljudima koji uskoro kreću u svijet rada i za koje će biti iznimno važno dobro se educirati po pitanju zakonskih propisa. Kazne za kršenje tih propisa vrlo su velike i mogu značajno utjecati na vaša životna primanja kao i na moguće poslovanje vaših budućih prodavaonica, pizzeria ili sličnih objekata.” – poručila je zamjenica gradonačelnika Puh Belci.

Načelnik Policijske postaje Pula Vjekoslav Vukšić srednjoškolcima je pojasnio zakonske odredbe i konkretne kazne koje mogu očekivati pravne i fizičke osobe ukoliko prekrše predviđene zakone o zloupotrebi alkohola, odnosno prodaje alkohola i duhanskih proizvoda maloljetnicima.

Srednjoškolci su pokazali veliki interes za ovu tematiku te su kroz direktne upite predstavnicima Policijske postaje Pula saznali potrebne informacije o zakonskim regulativama koje propisuju prodaju alkohola i duhanskih proizvoda.