Bogat program zbivanja za 12.svibnja, Dan sestrinstva

U OB Pula 9. svibnja održat će se stručni sastanak pod nazivom „Zadaće medicinske sestre/tehničara u radu s port kateterom“ u sklopu kojeg  će biti održana edukacija zdravstvenogo soblja za rad s pacijentima koji imaju ugrađen kateter.

U petak, 11. svibnja u Zajednici Talijana Circolo u 18:00 sati održat će se stručni sastanak  pod nazivom „Zadaci medicinske sestre u prepoznavanju Alzheimer ove bolesti“. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije 47,5 milijuna ljudi u svijetu ima neki oblik demencije. U Hrvatskoj prema procjenama trenutno ima oko 86.000 osoba s demencijom. Sukladno tome rano prepoznavanje simptoma te odlazak liječniku i pravilna zdravstvena skrb nužni su za poboljšanje kvalitete života oboljelih.

U subotu, 12. svibnja na pulskoj tržnici održat će se u 10 sati javno zdravstvena akcija  tijekom koje će se građanima dijeliti edukativne brošure o štetnosti pušenja i raku prostate, educirati građane o zdravoj prehrani te kako zvati Hitnu pomoć. Učenici Srednje medicinske škole Pula mjerit će građanima glukozu u kapilarnoj krvi te krvni tlak.

Podružnica HKMS-a Istarske županije ovu će akciju provesti u suradnji s Općom bolnicom Pula, Istarskim domovima zdravlja, Zavodom za javno zdravstvo, Zavodom za hitnu medicinu, Srednjom medicinskom školom Pula, te udruženjima HUMS i HDMSARIST.