Politehnika Pula poziva vas na novo javno predavanje 22.svibnja

 Politehnika Pula poziva vas u utorak, 22. svibnja 2018. godine u 13 sati na besplatno javno predavanje koje će se održati u dvorani Luciano Delbianco.

Predavač:    dr.sc. Ivan Ivetac, Cell and Molecular Biologist, Biochem govorit će na temu: Akademska istraživanja u molekularnoj biologiji unutarstaničnih signalnih puteva kao preduvjet racionalnom pristupu za razvoj novih i učinkovitijih anti-tumorskih agensa.

Akademska istraživanja u molekularnoj biologiji unutarstaničnih signalnih puteva kao preduvjet racionalnom pristupu za razvoj novih i učinkovitijih anti-tumorskih agensa

Kanonski putevi unutarstanične signalizacije koje posreduje kategorija fosfolipida zvana ”inozitidi”, a reguliraju čitave obitelji enzima, tzv. lipidnih ”fosfataza” i ”kinaza” u normalnom rastu i diobi stanica, što je mutacijama i epigenetskim mehanizmima jedan od najčešće narušenih procesa pri pojavi kancerogeneze i stimulacije rasta agresivnih tumora. Dotični signalni putevi čija transdukcija protječe posredstvom inozitida predstavljaju stoga jednu od najatraktivnijih znanih meta za razvoj anti-tumorskih farmaceutskih agensa, neki od kojih već postoje i u raznim su fazama kliničkih ispitivanja, a uglavnom su funkcionalni inhibitori istih tih lipidnih fosfataza i kinaza, tj. regulatornih enzima koji kataliziraju fosforilaciju i defosforilaciju raznih vrsta inozitida.

Ivan Ivetac, doktor je biokemijskih znanosti, odnosno stanični i molekularni biolog rođen u Puli 1976. god. Po završetku druge godine pulske opće gimnazije, odlazi u Melbourne, Australiju, gdje dovršava srednješkolsko obrazovanje s najvišom ukupnom ocjenom za generaciju maturanata 1994. god. i upisuje dvokomponentni studij na prestižnom australijskom sveučilištu ”Monash University” u Melbourne-u. Godine 2000. stječe akademsko zvanje sveučilišnog prvostupnika društvenih i humanističkih znanosti (specijalizacija: talijanski jezik i filozofija znanosti) te prvostupničkog ”diplomanta s počastima (Honours Class IA)” iz prirodnih znanosti. U finalnoj godini prvostupničkih studija prirodnih znanosti, postiže najvišu ocjenu za čitavu akademsku godinu u svoje dvije prirodoslovne specijalizacije, biokemiji i genetici te je za isti uspjeh nagrađen dvijema nagradam, ”Amrad Biotech Medal” i ”Genetics Prize”. Ivan potom započinje svoj istraživački projekt u okviru doktorskih studija na odsjeku za Biokemiju Monash University-ja u polju stanične i molekularne biologije, pod mentorstvom Prof. Christine Mitchell, dekanice medicinskog fakulteta. Svoju doktorsku disertaciju pod naslovom ”Multifunkionalna uloga inozitol polifosfat 4-fosfataze Tipa I u regulaciji unutarstaničnih signalnih puteva i transportnih mehanizama” uspješno obranjuje godine 2007., a potom nastavlja s dva uzastopna post-doktorska istraživačka projekta, prvi na matičnom sveučilištu, a potom na najprestižnijem australijskom kliničko-znanstvenom institutu za istraživanje raka ”Peter MacCallum Cancer Centre” u Melbourne-u. Kroz svoj znanstveno-istraživački rad, Ivan je autor sedam publikacija u svjetskim stručnim znanstvenim časopisima, a subspecijalizirao se tijekom istog za konfokalnu mikroskopiju na živim uzorcima stanica i uzgoj kultura raznih tkiva i stanica transgeničkih i mutantnih miševa.