Objavljen je javni natječaj za davanje u zakup javnih površina Općine Medulin za 2018. godinu

Objavljen je natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Medulin za 2018. godinu.
Ponuditelji svoje ponude dostavljaju u pismenom obliku u zatvorenim omotnicama u roku od sedam (7) dana od dana obavijesti o javnom natječaju u dnevnom tisku.
Prikupljanje pisanih ponuda provodi se dostavom takvih ponuda putem pošte ili predajom u pisarnici Općine Medulin u zatvorenoj omotnici uz naznaku « ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA – NE OTVARAJ».

Ponude se dostavljaju najkasnije do dana 28.05.2018. u 10:00 sati.

Javno otvaranje ponuda održati će se u ponedjeljak 04.06.2018. u 10:00 sati u Medulinu na adresi Centar 58 (Blok 11) prizemlje (3MC).

Detalje možete pronaći na web stranicama Općine Medulin: www.medulin.hr.