„Istra u očima djece – medijima do očuvanja baštine“

Dječji vrtić Medulin domaćin je prvog stručnog skupa koji ima za cilj prikazati implementaciju zavičajnosti u kurikulume predškolskih ustanova Istarske županije.

Stručni skup pod nazivom „Istra u očima djece – medijima do očuvanja baštine“ održat će se 25. svibnja 2018. s početkom u 09.00 sati u Hotelu Park Plaza Belvedere Medulin.

Organizatori skupa su: Istarska županija, AZOO, Dječji vrtić Medulin i Općina Medulin pod pokroviteljstvom MZO.

Tijekom jutra, paralelno s programom skupa koji se odvija u Hotelu Belvedere, od 9.00 do 12.00 sati na području Općine Medulin ostvarivat će se aktivnosti za djecu predškolske dobi s ciljem upoznavanja povijesti, kulture, tradicije i obilježja ove Općine, posebice  na lokalitetima: Vižula, Lokva, Malin, Funtana, crkva Sv. Agnese, Loža na placi u Medulinu te u Premanturi „Kuća prirode“-  JU Kamenjak. Aktivnosti će pratiti 300 djece Istarske županije koja su u pedagoškoj godini 2017./2018. sudjelovala u ranije navedenom projektu.