Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Medulin

Objavljen je natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Medulin. Nekretnine se prodaju prikupljanjem pisanih ponuda koje se zaprimaju u Općini Medulin, pisarnica, Medulin, Centar 223, u uredovno radno vrijeme ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 9.00 do 15.00 sati, utorak od 09.00 do 17.00 sati i petak od 9:00 do 14:00 sati.

Pisana ponuda predaje se u zatvorenoj omotnici sa naznakom „ Ne otvarati – ponuda za natječaj“
Rok za dostavljanje pisanih ponuda je do 30. svibnja 2018. godine do 14.00 sati. Ponude koje pristignu poštom ili budu predane u pisarnicu nakon toga roka smatrat će se zakašnjelima neovisno o datumu predaje ponude na poštu, te će se odbaciti.

Javno otvaranje ponuda održati će se 30.05.2018. godine u 14.00 sati u prostorijama Općine Medulin, Centar 223/I.