Kakvoća mora za kupanje na morskim plažama u Istarskoj županiji u 2018. – I. uzorkovanje

Uskoro započinje sezona kupanja pa se na području Istarske županije krenulo s provedbom Programa praćenja kakvoće mora za kupanje. Program je izrađen na temelju Uredbe o kakvoći mora za kupanje, koja je usklađena s Direktivom o upravljanju kakvoćom voda za kupanje. Uredbom se propisuju standardi kakvoće mora za kupanje na morskoj plaži, granične vrijednosti mikrobioloških pokazatelja kao i druge značajke mora. Provedba Programa je ugovorno povjerena Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije. Financijska sredstva za provedbu programa osigurana su u proračunu Istarske županije, proračunima priobalnih jedinica lokalne samouprave i njihovih ustanova, kao i od turističkih tvrtki, odnosno turističkih zajednica u priobalju.

Sukladno odredbi članka 5. Uredbe, u uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli, kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje. Na temelju rezultata mikrobioloških pokazatelja određuje se pojedinačna, godišnja i konačna ocjena mora za kupanje koje se objavljuju se na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva zaštite okoliša i energetike, koju razvija i održava Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita.