UPOZORENJE O LOŽENJU VATRE NA OTVORENOM

Odlukom Skupštine Istarske Županije o uvjetima loženja vatre na otvorenom prostoru u periodu od 01. lipnja do 31. listopada,  zabranjeno je loženje vatre na otvorenom prostoru na području Istarske županije.

To je period visokih temperatura, sušnih razdoblja bez oborina, suhe vegetacije i visoke opasnosti od nastanka i širenja požara na otvorenom prostoru. Za nepoštivanje ove Odluke predviđene su novčane kazne za pravne i fizičke osobe kao i nadoknade troškova intervencija gašenja nastalog požara i odgovornosti za nastalu štetu i moguće žrtve.

Stoga pozivamo sve pravne i fizičke osobe na području Istarske županije da se pridržavaju navedene zabrane.

Molimo građane i goste Istarske županije ako primijete pojavu vatre na otvorenom prostoru kao i bilo koju ugrozu po ljude i imovinu da to dojave vatrogascima na broj 193, policiji 192 ili službi 112