Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za područje pružanja usluge Općina Medulin

Temeljem odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN94/13 I 73/17), Uredbe o održivom gospodarenju otpadom (NN50/17) i Odluke o načinu prižanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Medulin (SNOM 2018), trgovačko društvo Med eko servis d.o.o. izradilo je Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za područje pružanja usluge Općina Medulin (u nastavku: Cjenik usluga).
Cjenik usluga upućen je na prethodnu suglasnost Savjetu za zaštitu potrošača javnih usluga, koji je na sjednici održanoj 22. svibnja dao pozitivno mišljenje na prijedlog Cjenika usluga.
Po dobivenom pozitivnom mišljenju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga, Načelnik Općine Medulin dana 28. svibnja daje suglasnost na konačni prijedlog Cjenika usluga.
Po dobivanju suglasnosti Načelnika Općine Medulin stekli su se svi uvjeti za primjenu Cjenika usluga.
Cjenik usluga primjenjuje se od 01. srpnja.