Izuzetno jak intenzitet padalina u Puli

Danas je u Puli tijekom podnevnih sati došlo do snažnog nevremena s izuzetno jakim intezitetom padalina u kratkom roku. Pragrande d.o.o. je na sustavu za nadzor i upravljanje kanalizacijskim sustavom zabilježio da je tijekom oborina, koje koje su trajale oko sat vremena, palo ukupno 42mm kiše po četvornom metru. U 20 minuta najvećeg intenziteta palo je čak 32 mm kiše po četvornom metru, a podaci ukazuju da se takva količina kiše pojavljuje jednom u 20 godina.

Protoci u kanalu Pragrande su se popeli na 4.500 litara u sekundi te u Šijanskom kolektoru na 6.000 litara u sekundi, čime su dostigli svoj maksimum protoka.

Retencije, lagune i kišni vrtovi na Šijanskom slivu (veliki rotor), Ulici Prekomorskih brigada, Nazorovoj ulici, Santorijevoj ulici te na Trgu Kralja Tomislava bile su u punoj funkciji čime su se rasteretili glavni odvodni kanali.

Devet ekipa Pragrandea d.o.o. izašlo je na teren sa specijalnim vozilima, a interveniralo se u Polikarpovoj ulici, Trgu Republike, Mutilskoj ulici, Ulici Valmade, Anticovoj, Laginjinoj, Ciscuttievoj te u Falnatičkoj ulici. Intervencije su se uglavnom koncentrirale na podizanju i vraćanju kanalizacijskih poklopaca, te na čišćenju nanesenog materijala. Voda se s javnih površina brzo povukla kako se smanjivao intenzitet oborina, nakon čega su sve ekipe preusmjerene na čišćenje posljedica oborinskog nevremena.

Pula Herculanea će u popodnevnim i noćnim satima nastaviti sa čišćenjem javnih površina i pješačkih zona gdje su padaline donijele nanose.