“Vodyoung”-poticaj stanovanju za mlade u Vodnjanu-Dignano

Danas je na lokaciji S. Domenica u Vodnjanu, upriličeno svečano potpisivanje Ugovora po programu „Vodyoung“ – poticaj stanovanja za mlade na području Grada Vodnjan-Dignano. Na svečanom potpisivanju Ugovora je, uz domaćine gradonačelnika Grada Vodnjan-Dignano  Klaudia Vitasovića  i više savjetnice za nekretnine u Gradu Vodnjan-Dignano Ive Bognar, sudjelovalo 20 mladih koji su nakon provedenog javnog natječaja i konačnog bodovanja ostvarili uvjete za potpisivanje Ugovora. Po programu „Vodyoung“ – poticaj stanovanja za mlade na području Grada Vodnjan-Dignano bila su otvorena dva javna natječaja, odnosno Javni natječaj za osnivanje prava građenja na građevinskim česticama u vlasništvu Grada Vodnjan-Dignano i Javni natječaj za prodaju nekretnina u starogradskoj jezgri u vlasništvu Grada Vodnjan-Dignano.

Natječaj za osnivanje prava građenja na 14 građevinskih čestica na lokaciji S. Domenica u vlasništvu Grada bio je otvoren od 27. listopada 2017. godine do 24. siječnja  2018. godine, dok je javno otvaranje pristiglih ponuda bilo 31. siječnja 2018. godine. Na natječaj je pristiglo ukupno 39 prijava, od kojih su 33 ocijenjene kao uredne te su bodovane, 5 prijava je ocijenjeno kao neuredno te nisu bodovane, a jedna prijava je naknadno povučena. Konačna bodovna lista kandidata objavljena je dana 21. veljače 2018. godine na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Grada Vodnjana-Dignano. Prvih 14 ponuditelja koji su imali najveći broj bodova, ostvarili su pravo na izbor nekretnine, te su pozvani u Grad Vodnjan-Dignano na potpisivanje Zapisnika o odabiru nekretnine, i to počevši od ponuditelja koji je ostvario najveći broj bodova i tako redom. 15. svibnja 2018. godine Gradsko vijeće donijelo je Odluku o prihvatu ponude i sklapanju Ugovora. Ugovori o osnivanju prava građenja sklopljeni su na rok od 50 godina, a nakon isteka kojeg roka se mogu produžiti. Godišnja naknada za osnovano pravo građenja iznosi 1,00 kn/m2.

Natječaj za prodaju 8 zgradnih čestica, odnosno nekretnina u starogradskoj jezgri u vlasništvu Grada bio je otvoren od 27. listopada 2017. godine do 24. siječnja 2018. godine, dok je javno otvaranje ponuda bilo 30. siječnja 2018. godine. Na natječaj je ukupno pristiglo 6 prijava, od kojih su sve ocijenjene kao uredne te su bodovane. Konačna bodovna lista kandidata objavljena je dana 21. veljače 2018. godine na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Grada Vodnjana-Dignano. Svih 6 ponuditelja ostvarilo je pravo na izbor nekretnine, te su pozvani u Grad Vodnjan-Dignano na potpisivanje Zapisnika o odabiru nekretnine, i to počevši od ponuditelja koji je ostvario najveći broj bodova i tako redom. 15. svibnja 2018. godine Gradsko vijeće donijelo je Odluku o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o prodaji nekretnina. Ugovori o prodaji zaključeni su uz poček plaćanja od 2 godine. Kupcima koji u roku od dvije (2) godine ispune uvjete iz ugovora priznati će se  poticaj u visini 1/3 vrijednosti izvršenih ulaganja, ali najviše do iznosa ugovorene kupoprodajne cijene.

Gradonačelnik Grada Vodnjan-Dignano Klaudio Vitasović izrazio je zadovoljstvo što se je na Program „Vodyoung“ javio velik broj mladih te je čestitao svima koji su danas potpisali Ugovore. „Programom „Vodyoung“ stvorili smo kvalitetne uvjete da mladima omogućimo da što jeftinije i na što jednostavniji način dođu u raspolaganje svoje prve nekretnine te da si na taj način omoguće stambeno zbrinjavanje i ostanak u Vodnjanu. Ono što me posebno veseli je da su se na Program „Vodyoung“ prijavili i mladi iz drugih krajeva Hrvatske te da su odabrali upravo naš Grad za svoje mjesto stanovanja i zasnivanja obitelji. Veseli me što je ovaj Program strateška vizija budućeg željenog stanja te da nudi jedan novi početak za mlade i za Grad te sam uvjeren da ćemo upravo zbog popularnosti Programa i zainteresiranosti mlade populacije u budućnosti raspisati i nove natječaje po Programu „Vodyoung“ te učiniti naš Grad još boljim mjestom za življenje“, naglasio je Gradonačelnik Klaudio Vitasović.

Iva Bognar, viša savjetnica za nekretnine u Gradu Vodnjan-Dignano istaknula je kako za prijavu na navedene natječaje nije potrebno uplatiti jamčevinu, te da su se, pored ostalih propisanih uvjeta, na natječaje mogle prijaviti osobe koje do dana donošenja Odluke o raspisivanju javnog natječaja nemaju navršenih 40 godina starosti, a koje nemaju adekvatno riješeno stambeno pitanje, što podrazumijeva da ponuditelj i članovi njegove uže obitelji (supružnik/izvanbračni drug i djeca) nemaju u vlasništvu i/ili suvlasništvu stan, kuću, kuću za odmor ili drugi objekt pogodan za stanovanje. „S obzirom da je rok za prijavu na natječaje bio otvoren 90 dana, kandidati su imali dovoljno vremena da pripremu svu potrebnu dokumentaciju te da razgledaju nekretnine. Također je bilo potrebno ispuniti 4 kriterija koja su se bodovala prilikom ocjene pojedine prijave: stručna sprema, prebivalište na području Grada, zaposlenje (ponuditelja i supružnika ili  izvanbračnoga druga) te broj članova domaćinstva.

Na kraju Svečanog potpisivanja Ugovora Gradonačelnik Vitasović je još jednom čestitao svim mladima i zaželio brzu i uspješnu realizaciju izgradnje i uređenja svoje nekretnine.