OPĆINA MEDULIN OBJAVILA POZIV ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH

Općina Medulin objavila je Javni poziv za članove Savjeta mladih Općine Medulin u mandatnom razdoblju 2018.-2021.

Pravo isticanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Medulin imaju:

udruge mladih i udruge koje se bave mladima,
učenička vijeća,
studentski zborovi,
pomladci političkih stranaka,
pomladci sindikalnih ili strukovnih organizacija,
drugi registrirani oblici organiziranja mladih, koji su registrirani i djeluju na području općine Medulin te
neformalne skupine mladih sačinjene od najmanje 20 mladih, s prebivalištem odnosno boravištem na području općine Medulin.

Kandidati za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Medulin mogu biti osobe s prebivalištem odnosno boravištem na području općine Medulin, koje u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih Općine Medulin imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave, odnosno do 4. srpnja 2018. godine, a kandidature se podnose u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

OPĆINA MEDULIN

Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća

Centar 223, 52203 Medulin

s naznakom

“Prijava kandidature za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Medulin”

Prijave se mogu poslati i putem elektronske pošte na e-mail adresu: pisarnica@medulin.hr (u kojem slučaju svi dokumenti i obrasci trebaju biti skenirani kako bi se vidjeli potpisi i pečati).

Više na: http://medulin.hr/objavljen-javni-poziv-clanove-savjeta-mladih-opcine-medulin/