Vrtni đir: GORDAN POROPAT

U programu “Vrtni đir” Gradske radionice u subotu 23. lipnja u 20:30 sati predstavlja se pulski autor i glazbenik Gordan Poropat, koji će svoje pjesme i priče čitati zajedno s Brankom Bratkovićem. Posjetitelji će moći poslušati njegove najnovije radove i uvjeriti se u iskrenost pristupa i bogatstvo duha ovog samozatajnog autora koji stvara izvan uobičajenih konvencija. To je stvaralaštvo koje se nalazi na margini izvan dodira visoke i popularne kulture, ali ističe pravo na oblikovanje vlastite pripovjedačke optike.
U današnje je vrijeme ideja kulture kao Kulture najboljih ideja i najviših vrijednosti civilizacije zamijenjena shvaćanjem kulture kao običnog “svakodnevnog načina života”, kao “načina borbe”, odnosno teritorija unutar kojeg se stvaraju socijalna značenja i identiteti. Ovaj pristup izmješta tradicionalne kategorije kako bi se uključili aspekti različitih kulturalnih praksi i identiteta. Kao definicija umjetnosti primjerena novoj situaciji prihvaćena je ona koja kaže da je umjetnost socijalna kategorija podložna redefinicijama i promjenama motiviranim povijesnim okolnostima i kulturalnim tradicijama različitih sredina. Tome u prilog idu i aktualna društvena zbivanja: afirmacija posebnih interesa marginalnih društvenih skupina, viši stupanj propitivanja socijalne tolerancije i povećana osjetljivost za razlike subjektivnih i društveno prihvatljivih identiteta. Komunikacija između teksta, poruke i primaoca je složena i često sadrži nesporazume, a novi kulturalni studiji, i proučavanje drugog vode nas prema shvaćanju da otvorenost u definiranju umjetničkih kanona ne znači jednostavno razmatranje novih tekstova koje bi se uključilo unutar tog istog statičkog kanona, već da je sve unutar, kao i izvan njega, dostojno proučavanja, a da je proces istraživanja teksta neprestan i beskonačan. Terry Eagleton piše da će književna teorija uskoro dostići književnu praksu i da književnost obično ne pišu skitnice, ali postoji nešto skitničarsko u samoj ideji i dodaje: “Dvosmislenost, prava stvar književnoga jezika, jest značenje koje luta, koje je prijelazno, koje je negdje između… i kao takvo, odražava neke od istina ovog migracijskog svijeta”. Ljudi koji se, poput Gordana Poropata, upuste u umjetničko stvaralaštvo izvan uobičajenih kanona trebaju malo dodatne podrške kako bi uspjeli ostvariti svoje radove. U tom je smislu postavljeno inkluzivno djelovanje Gradske radionice, naime kako bi svojim organizacijskim okvirom pružilo dodatnu podršku ljudima koji, iz raznoraznih razloga, nisu imali priliku javno prikazati svoje stvaralaštvo.

Ulaz na programske aktivnosti Gradske radionice je besplatan

Program “Gradionica” Gradske radionice financijski podržavaju Ministarstvo kulture RH, Grad Pula i Zaklada Kultura Nova