Grad Vodnjan-Dignano potpisao Ugovor o izgradnji reciklažnog dvorišta

Danas je u Gradu Vodnjan-Dignano potpisan Ugovor o izgradnji reciklažnog dvorišta kojeg su potpisali Gradonačelnik Grada Vodnjan-Dignano g. Klaudio Vitasović i predsjednik uprave tvrtke Vladimir Gortan d.d. iz Pazina g. Darvin Žufić. Potpisivanju ugovora o izgradnji reciklažnog dvorišta nazočili su Moira Drandić Pauro, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte Grada Vodnjan-Dignano te Franko Kaić, predstavnik tvrtke Studio Kaić d.o.o. iz Pule, tvrtke koja će izvršit stručni i projektantski nadzor same izgradnje.

Potpisivanje ovog Ugovora uslijedilo je nakon što je Gradu Vodnjan-Dignano, temeljem provedenog natječaja, od Ministarstva zaštite okoliša i energetike, odnosno od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti dodijeljeno 3.100.000,00 kuna bespovratnih sredstava, odnosno 85% prihvatljivih troškova projekta izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta. Bespovratna sredstva osigurana su iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu Kohezijskog Fonda. Provedba projekta vezuje se uz tzv. prioritetnu os 6 (Zaštita okoliša i održivost resursa), investicijski prioritet 6i (Ulaganje u sektor otpada) te specifični cilj 6i1 (Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta).

Reciklažno dvorište gradit će se u Poslovnoj zoni Vodnjan sjever, a ukupna vrijednost izgradnje objekta sa PDV-om iznosi oko 3.742.234,56 kuna dok stručni i projektantski nadzor iznosi 131.250,00 kuna sa PDV-om.

Početak izgradnje Reciklažnog dvorišta koje će biti površine 2.000 m2 započet će za 15-ak dana. Izgradnja će trajati 6 mjeseci, a funkciji će biti početkom mjeseca veljače 2019. godine. Njegovom izgradnjom stvorit će se preduvjeti za povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada na području Grada Vodnjana – Dignano i utjecati na smanjenje količine otpada koji će se odlagati na odlagalištu.